Henri Goldstein

Henri Goldstein (f. 1948) er formand for Det Jødiske Samfund (Det Mosaiske Troessamfund).