Karen Margrethe Maglekær

Karen Margrethe Maglekær er uddannet anæstesisygeplejerske og cand.cur.

Om Karen Margrethe Maglekær

Hun er ansat som lektor ved University College Sjælland, Campus Næstved og har lang national og international praktisk erfaring inden for klinisk sygepleje. Aktuelt arbejder hun med patienttransport i SOS International. Karen Margrethe Maglekær har bl.a. undervist i sygepleje kombineret med naturvidenskabelige fag gennem hele grunduddannelsen og har stået for opkvalificering af hjemmesygeplejersker i Region Sjælland i forhold til tidlig opsporing af begyndende sygdom (TOBS).