Louise Møldrup Nielsen

Louise Møldrup Nielsen, ergoterapeut, master i folkesundhed, ph.d. i klinisk medicin fra Aarhus Universitet.

Om forfatteren

Louise Møldrup Nielsen er lektor og forsker ved Ergoterapeutuddannelsen og Forskningscenter for Sundhed og Velfærdsteknologi, VIA University College. Hun er forsker og underviser indenfor områderne; effekt af ergoterapeutiske indsatser, sektorovergange og vurdering af funktionsevne. Hun er forfatter til flere fagbøger.