Du er her: Lærebøger > SOSU Care > SOSU hjælper-serien > Forebyggelse og rehabilitering2 > Lydbogsoversigt > Lydbog til Forebyggelse og rehabilitering 2   

Lydbog│Forebyggelse og rehabilitering 2


1. udgave 2013


Her kan du høre lydfilerne online ved at klikke på et af kapitlerne forneden eller downloade den samlede lydbog i højre side.

Forebyggelse og rehabilitering 2 - introduktion

Her kan du afspille de lydfiler, som er tilknyttet kapitlet.

Afsnit Side Track nr.Forebyggelse og rehabilitering 2 00 01
Loading the player ...
Indholdsfortegnelse 05 02
Loading the player ...
Læsevejledning 06 03
Loading the player ...

Del 1 Sundhedsfremme og forebyggelse

Her kan du afspille de lydfiler, som er tilknyttet kapitlet.

Afsnit Side Track nr.Del 1 Sundhedsfremme og forebyggelse 09 01
Loading the player ...

Kap. 1 Introduktion til faget

Her kan du afspille de lydfiler, som er tilknyttet kapitlet.

Afsnit Side Track nr.Kap. 1 Introduktion til faget 11 01
Loading the player ...
Identitet 13 02
Loading the player ...
Selvbestemmelse og suverænitet 14 03
Loading the player ...
Forebyggelse og sundhedsfremme 15 04
Loading the player ...
Rehabilitering 17 05
Loading the player ...
Målgruppen for forebyggelse og rehabilitering 17 06
Loading the player ...
Hvad påvirker forebyggelse og rehabilitering 18 07
Loading the player ...
Livskvalitet 20 08
Loading the player ...

Kap. 2 Sundhedsfremmende forebyggelse

Her kan du afspille de lydfiler, som er tilknyttet kapitlet.

Afsnit Side Track nr.Kap. 2 Sundhedsfremmende forebyggelse 25 01
Loading the player ...
Case 1 26 02
Loading the player ...
Case 2 27 03
Loading the player ...
Det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde 28 04
Loading the player ...
Samfundet og sundhed 29 05
Loading the player ...
Sundhedsbegreber 30 06
Loading the player ...
Sundhedsfremme 35 07
Loading the player ...
Sygdomsbegreber 37 08
Loading the player ...
Sygdom gennem tiden 39 09
Loading the player ...
Sygdomsforebyggelse 40 10
Loading the player ...
Denne bogs syn på sundhed og sygdom 42 11
Loading the player ...
SOSU-assistentens rolle i det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde 42 12
Loading the player ...
Refleksionsrum 49 13
Loading the player ...


Kap. 3 Borgerens kulturelle forudsætninger

Her kan du afspille de lydfiler, som er tilknyttet kapitlet.

Afsnit Side Track nr.Kap. 3 Borgerens kulturelle  forudsætninger 51 01
Loading the player ...
Case 1 52 02
Loading the player ...
Case 2 53 03
Loading the player ...
En bred vifte af forudsætninger 54 04
Loading the player ...
Kultur 54 05
Loading the player ...
Kultur og samfund 55 06
Loading the player ...
Kulturforståelse 60 07
Loading the player ...
Kulturmøder 61 08
Loading the player ...
Bag om kulturmødet 64 09
Loading the player ...
Interkulturelle kompetencer 70 10
Loading the player ...
Mødet mellem patienten og SOSU-assistenten 72 11
Loading the player ...
Religion og tro 74 12
Loading the player ...
Refleksionsrum 78 13
Loading the player ...

Kap. 4 Borgerens sociale forudsætninger

Her kan du afspille de lydfiler, som er tilknyttet kapitlet.

Afsnit Side Track nr.Kap. 4 Borgerens sociale forudsætninger 79 01
Loading the player ...
Case 1 80 02
Loading the player ...
Case 2 81 03
Loading the player ...
Borgerens levevilkår 82 04
Loading the player ...
Borgerens livsform og funktionsevne 84 05
Loading the player ...
Den selvstændige livsform 85 06
Loading the player ...
Karrierebunden livsform 86 07
Loading the player ...
Lønarbejderlivsformen 86 08
Loading the player ...
Andre livsformer 87 09
Loading the player ...
Netværk 88 10
Loading the player ...
Sociale netværk 88 11
Loading the player ...
Modeller der beskriver sociale netværk 93 12
Loading the player ...
Refleksionsrum 97 13
Loading the player ...
Kap. 5 Forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter

Her kan du afspille de lydfiler, som er tilknyttet kapitlet.

Afsnit Side Track nr.Kap. 5 Forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter 99 01
Loading the player ...
Case 1 100 02
Loading the player ...
Case 2 101 03
Loading the player ...
Hverdagens aktiviteter 102 04
Loading the player ...
Almindelig daglig livsførelse, ADL 105 05
Loading the player ...
Aktiviteter giver struktur 107 06
Loading the player ...
Aktiviteter udtrykker kultur 108 07
Loading the player ...
Motivation og deltagelse 109 08
Loading the player ...
Behovspyramiden 110 09
Loading the player ...
Aktivitetsprocessen - flow 112 10
Loading the player ...
Tilpasning af aktiviteten - nærmeste udviklingszone (NUZO) 113 11
Loading the player ...
Mestring og empowerment 114 12
Loading the player ...
Refleksionsrum 117 13
Loading the player ...

Kap. 6 Aktiverende arbejdsmetoder

Her kan du afspille de lydfiler, som er tilknyttet kapitlet.

Afsnit Side Track nr.Kap. 6 Aktiverende arbejdsmetoder 119 01
Loading the player ...
Case 1 120 02
Loading the player ...
Case 2 120 03
Loading the player ...
At arbjede aktiverende 121 04
Loading the player ...
Dataindsamling - vurdering af resurser og belastninger 123 05
Loading the player ...
Opsætning af mål 124 06
Loading the player ...
Planlægning af aktiviteten 125 07
Loading the player ...
Gennemførelse af aktiviteten 130 08
Loading the player ...
Evaluering af aktiviteten 130 09
Loading the player ...
Gruppeaktiviteter 131 10
Loading the player ...
Undersøgelser 134 11
Loading the player ...
Egen vurdering 134 12
Loading the player ...
Samlet vurdering 136 13
Loading the player ...
Funktionstest 138 14
Loading the player ...
Refleksionsrum 141 15
Loading the player ...

Kap. 7 Kost og ernæring

Her kan du afspille de lydfiler, som er tilknyttet kapitlet.

Afsnit Side Track nr.Kap. 7 Kost og ernæring 143 01
Loading the player ...
Case 1 144 02
Loading the player ...
Case 2 145 03
Loading the player ...
Mad er kroppens brændstof 146 04
Loading the player ...
Madens betydning 146 05
Loading the player ...
Ernæringsplan og ernæringsterapi 148 06
Loading the player ...
Energi 149 07
Loading the player ...
Energigivende stoffer 151 08
Loading the player ...
Proteiner - byggesten 153 09
Loading the player ...
Fedtstoffer 155 10
Loading the player ...
Kolesterol 157 11
Loading the player ...
Kulhydrat - spis flest af dem 159 12
Loading the player ...
Sukker 160 13
Loading the player ...
Vand - den livsnødvendige væske 161 14
Loading the player ...
Vitaminer - de små igangsættere 162 15
Loading the player ...
Mineraler - de små nødvendigheder 167 16
Loading the player ...
Kostformer på institutionerne 170 17
Loading the player ...
Refleksionsrum 181 18
Loading the player ...


Del 2 Rehabilitering

Her kan du afspille de lydfiler, som er tilknyttet kapitlet.

Afsnit Side Track nr.Del 2 Rehabilitering 183 01
Loading the player ...
Kap. 8 Fysisk aktivitet

Her kan du afspille de lydfiler, som er tilknyttet kapitlet.

Afsnit Side Track nr.Kap. 8 Fysisk aktivitet 186 01
Loading the player ...
Case 1 187 02
Loading the player ...
Case 2 188 03
Loading the player ...
Hvad er fysisk aktivitet 188 04
Loading the player ...
Udvikling og livsstil 189 05
Loading the player ...
Sundhedsstyrelsens anbefalinger 190 06
Loading the player ...
Muskelaktivitet 190 07
Loading the player ...
Styrketræning 191 08
Loading the player ...
Konditionstræning 195 09
Loading the player ...
Fysisk aktivitet i din hverdag 198 10
Loading the player ...
Gravide 200 11
Loading the player ...
Energiforbrug 200 12
Loading the player ...
Fysisk aktivitets betydning for psyken 202 13
Loading the player ...
Motivation 203 14
Loading the player ...
Rollemodel 206 15
Loading the player ...
Refleksionsrum 208 16
Loading the player ...

Kap. 9 Rehabilitering

Her kan du afspille de lydfiler, som er tilknyttet kapitlet.

Afsnit Side Track nr.Kap. 9 Rehabilitering 209 01
Loading the player ...
Case 1 210 02
Loading the player ...
Case 2 211 03
Loading the player ...
Hvad er rehabilitering 212 04
Loading the player ...
Lovgivningen 214 05
Loading the player ...
Menneskesyn 217 06
Loading the player ...
Praksisformer 218 07
Loading the player ...
Rehabiliteringsforløbet 220 08
Loading the player ...
Metode 224 09
Loading the player ...
Psykologisk proces ved funktionsnedsættelse 230 10
Loading the player ...
Assistentens rolle i det tværfaglige arbejde 233 11
Loading the player ...
Reflektionsrum 236 12
Loading the player ...
Kap. 10 Hverdagsrehabilitering

Her kan du afspille de lydfiler, som er tilknyttet kapitlet.

Afsnit Side Track nr.Kap. 10 Hverdagsrehabilitering 238 01
Loading the player ...
Case 1 239 02
Loading the player ...
Case 2 240 03
Loading the player ...
Rehabilitering i hverdagen 241 04
Loading the player ...
Hvorfor rehabilitering 243 05
Loading the player ...
Målrettet hverdagsrehabilitering 245 06
Loading the player ...
Refleksionsrum 250 07
Loading the player ...
Kap. 11 Neurorehabilitering

Her kan du afspille de lydfiler, som er tilknyttet kapitlet.

Afsnit Side Track nr.Kap. 11 Neurorehabilitering 252 01
Loading the player ...
Case 1 253 02
Loading the player ...
Case 2 254 03
Loading the player ...
Hvad er neurorehabilitering 255 04
Loading the player ...
Principper for neurorehabilitering 255 05
Loading the player ...
Hjerneskader 256 06
Loading the player ...
Følger efter hjerneskader 257 07
Loading the player ...
Faser i neurorehabilitering 261 08
Loading the player ...
Hvad er neuropædagogik 264 09
Loading the player ...
Neurodynamik og bevægelse 268 10
Loading the player ...
Movement science (bevægelsesvidenskab) 269 11
Loading the player ...
ABC-konceptet 270 12
Loading the player ...
Sansestimulering 278 13
Loading the player ...
Pårørende 279 14
Loading the player ...
Musik 279 15
Loading the player ...
Selvtræning 279 16
Loading the player ...
Relfeksionsrum 282 17
Loading the player ...
Kap. 12 Vedligeholdelsestræning

Her kan du afspille de lydfiler, som er tilknyttet kapitlet.

Afsnit Side Track nr.Kap. 12 Vedligeholdelsestræning 284 01
Loading the player ...
Case 1 285 02
Loading the player ...
Case 2 286 03
Loading the player ...
Hvad er vedligeholdelsestræning 287 04
Loading the player ...
Funktions- og færdighedsniveau 287 05
Loading the player ...
Fysiske resurser 289 06
Loading the player ...
Træning af fysiske resurser 289 07
Loading the player ...
Psykiske resurser 293 08
Loading the player ...
Træning af psykiske resurser 294 09
Loading the player ...
Sociale resurser 295 10
Loading the player ...
Træning af sociale resurser 296 11
Loading the player ...
Aktivering og vedligeholdelsestræning 297 12
Loading the player ...
Reminiscens 298 13
Loading the player ...
Det tværfaglige samarbejde 301 14
Loading the player ...
Refleksionsrum 302 15
Loading the player ...

Del 3 Arbejdsmoljø

Her kan du afspille de lydfiler, som er tilknyttet kapitlet.

Afsnit Side Track nr.Del 3 Arbejdsmoljø 305 01
Loading the player ...

Kap. 13 Arbejdsmiljøregler

Her kan du afspille de lydfiler, som er tilknyttet kapitlet.

Afsnit Side Track nr.Kap. 13 Arbejdsmiljøregler 307 01
Loading the player ...
Case 1 308 02
Loading the player ...
Case 2 309 03
Loading the player ...
Arbejdsmiljø - den historiske udvikling 310 04
Loading the player ...
Hvad er arbejdsmiljø 311 05
Loading the player ...
Regler for arbejdsmiljøet 312 06
Loading the player ...
Arbejdsgiveres og ansattes pligter 312 07
Loading the player ...
Arbejdsmiljøbekendtgørelser 313 08
Loading the player ...
AT-vejledninger 313 09
Loading the player ...
Arbejdsmiljøvejvisere 314 10
Loading the player ...
Arbejdsmiljøsystemets opbygning i Danmark 315 11
Loading the player ...
Oversigt over det danske arbejdsmiljøsystem 316 12
Loading the player ...
Arbejdsmiljøproblemer for SOSU-assistenten 317 13
Loading the player ...
Arbejdsmiljøorganisation (AMO) 317 14
Loading the player ...
Samarbjsudvalg (SU) 322 15
Loading the player ...
Arbejdsmiljørepræsentant (AMIR) og tillidsrepræsentant (TR) 322 16
Loading the player ...
Arbejdspladsvurdering (APV) 323 17
Loading the player ...
Arbejdstilsynet 326 18
Loading the player ...
Videnscenter for arbejdsmiljø 326 19
Loading the player ...
Andre aktører 326 20
Loading the player ...
Arbejdsskader 327 21
Loading the player ...
Anmeldelse af arbejdsskade 328 22
Loading the player ...
Reflektsionsrum 330 23
Loading the player ...
Kap. 14 Arbejdsteknik

Her kan du afspille de lydfiler, som er tilknyttet kapitlet.

Afsnit Side Track nr.Kap. 14 Arbejdsteknik 331 01
Loading the player ...
Case 1 332 02
Loading the player ...
Case 2 333 03
Loading the player ...
Forflytninger 334 04
Loading the player ...
Lovgivningen 335 05
Loading the player ...
Det naturlige bevægemønster 335 06
Loading the player ...
De fysiske love 336 07
Loading the player ...
Vurdering af byrdens tyngde 340 08
Loading the player ...
Arbejdsstilling 341 09
Loading the player ...
Arbejdshøjde 344 10
Loading the player ...
Arbejdsbevægelser 345 11
Loading the player ...
Principper for forflytning 347 12
Loading the player ...
At anvende principperne 347 13
Loading the player ...
Længere op i sengen 347 14
Loading the player ...
Vending om på siden 349 15
Loading the player ...
Op at sidde på sendekanten 350 16
Loading the player ...
Fra kørestol til toiletstol 351 17
Loading the player ...
Fald 351 18
Loading the player ...
Hjælpemidler 353 19
Loading the player ...
Arbejdspladsvurdering 357 20
Loading the player ...
Regler for gravide og ammende 357 21
Loading the player ...
Refleksionsrum 359 22
Loading the player ...


Download samlet lydbog     
(Pakket ZIP-udgave)