Du er her: Lærebøger > Sosu Care > Sosu hjælper-serien > GrundforløbetLydbogsoversigt > Lydbog

Lydbog│Grundforløbet


2. udgave 2013


Her kan du høre lydfilerne online ved at klikke på et af kapitlerne forneden eller downloade den samlede lydbog i højre side.

Grundforløbet - introduktion

Her kan du afspille de lydfiler, som er tilknyttet kapitlet.

Afsnit Side Track nr.Grundforløbet, Sundhed, Omsorg og Pædagogik 00 01
Loading the player ...
Indhold 05 02
Loading the player ...
Læsevejledning 06 03
Loading the player ...

DEL 1 Læring - Kommunikation - Arbejdsmiljø

Her kan du afspille de lydfiler, som er tilknyttet kapitlet.

Afsnit Side Track nr.DEL 1 Læring - Kommunikation - Arbejdsmiljø 08 01
Loading the player ...

Kap. 1 Din uddannelse - dit arbejde

Her kan du afspille de lydfiler, som er tilknyttet kapitlet.

Afsnit Side Track nr.Din uddannelse - Dit arbejde 11 01
Loading the player ...
Arbejdspladser 13 02
Loading the player ...
Arbejdsmarkedet 20 03
Loading the player ...Kap. 2 Læring

Her kan du afspille de lydfiler, som er tilknyttet kapitlet.

Afsnit Side Track nr.Kap. 2 Læring 25 01
Loading the player ...
Historie 1 26 02
Loading the player ...
Historie 2 27 03
Loading the player ...
Hvordan lærer du bedst 28 04
Loading the player ...
Læringsblokering 35 05
Loading the player ...
Læring på arbejdspladsen 36 06
Loading the player ...
It i skolen 38 07
Loading the player ...
Refleksionsrum 43 08
Loading the player ...

Kap. 3 Samarbejde

Her kan du afspille de lydfiler, som er tilknyttet kapitlet.

Afsnit Side Track nr.Kap. 3 Samarbejde 45 01
Loading the player ...
Historie 1 46 02
Loading the player ...
Historie 2 47 03
Loading the player ...
Samarbejde med mennesker 48 04
Loading the player ...
Samarbejde med kolleger 49 05
Loading the player ...
Refleksionsrum 53 06
Loading the player ...

Kap. 4 Kommunikation

Her kan du afspille de lydfiler, som er tilknyttet kapitlet.

Afsnit Side Track nr.Kap.  4 Kommunikation 55 01
Loading the player ...
Historie 1 56 02
Loading the player ...
Historie 2 57 03
Loading the player ...
Kommunikationsteori 58 04
Loading the player ...
Kommunikation med forskellige mennesker 62 05
Loading the player ...
Refleksionsrum 71 06
Loading the player ...

Kap. 5 Anerkendende kommunikation

Her kan du afspille de lydfiler, som er tilknyttet kapitlet.

Afsnit Side Track nr.Kap. 5 Anerkendende kommunikation 73 01
Loading the player ...
Historie 1 74 02
Loading the player ...
Historie 2 75 03
Loading the player ...
Fokus på det, der fungerer 76 04
Loading the player ...
Ikkevoldelig kommunikation 80 05
Loading the player ...
At lytte 84 06
Loading the player ...
Refleksionsrum 85 07
Loading the player ...
Kap. 6 Fysisk arbejdsmiljø

Her kan du afspille de lydfiler, som er tilknyttet kapitlet.

Afsnit Side Track nr.Kap. 6 Fysisk arbejdsmiljø 87 01
Loading the player ...
Historie 1 88 02
Loading the player ...
Historie 2 88 03
Loading the player ...
Hvem har ansvaret 89 04
Loading the player ...
Fysisk arbejdsmiljø 92 05
Loading the player ...
Refleksionrum 102 06
Loading the player ...

Kap. 7 Psykisk arbejdsmiljø

Her kan du afspille de lydfiler, som er tilknyttet kapitlet.

Afsnit Side Track nr.Kap. 7 Psykisk arbejdsmiljø 105 01
Loading the player ...
Historie 1 106 02
Loading the player ...
Historie 2 107 03
Loading the player ...
Psykisk arbejdsmiljø 108 04
Loading the player ...
Arbejdspladsvurdering - APV 112 05
Loading the player ...
Arbejdstilsynet - AT 113 06
Loading the player ...
Refleksionsrum 114 07
Loading the player ...

Kap. 8 Konflikthåndtering

Her kan du afspille de lydfiler, som er tilknyttet kapitlet.

Afsnit Side Track nr.Kap. 8 Konflikthåndtering 118 01
Loading the player ...
Historie 1 119 02
Loading the player ...
Historie 2 120 03
Loading the player ...
Hvad er en konflikt 121 04
Loading the player ...
Konflikttrappen 125 05
Loading the player ...
Konflikthåndtering 127 06
Loading the player ...
Refleksionsrum 131 07
Loading the player ...

DEL 2 Sundhed - Aktiviteter - Omsorg

Her kan du afspille de lydfiler, som er tilknyttet kapitlet.

Afsnit Side Track nr.DEL 2 Sundhed - Aktiviteter - Omsorg 134 01
Loading the player ...

Kap. 9 Sundhed og livsstil

Her kan du afspille de lydfiler, som er tilknyttet kapitlet.

Afsnit Side Track nr.Kap. 9 Sundhed og livsstil 141 01
Loading the player ...
Historie 1 142 02
Loading the player ...
Historie 2 143 03
Loading the player ...
Sundhed 144 04
Loading the player ...
Livsstil 145 05
Loading the player ...
Faktorer der påvirker sundhedstilstanden 146 06
Loading the player ...
Livskvalitet og livsglæde 153 07
Loading the player ...
Refleksionsrum 157 08
Loading the player ...
Kap. 10 Kost og energi

Her kan du afspille de lydfiler, som er tilknyttet kapitlet.

Afsnit Side Track nr.Kap. 10 Kost og energi 159 01
Loading the player ...
Historie 1 160 02
Loading the player ...
Historie 2 161 03
Loading the player ...
Kost 162 04
Loading the player ...
Energiomsætning 171 05
Loading the player ...
Refleksionsrum 175 06
Loading the player ...

Kap. 11 Idræt

Her kan du afspille de lydfiler, som er tilknyttet kapitlet.

Afsnit Side Track nr.Kap. 11 Idræt 177 01
Loading the player ...
Historie 1 178 02
Loading the player ...
Historie 2 179 03
Loading the player ...
Idræt i skolen 180 04
Loading the player ...
Kroppens anatomi og fysiologi 180 05
Loading the player ...
Kroppens funktion ved fysisk aktivitet 182 06
Loading the player ...
Træningsformer 184 07
Loading the player ...
Motions betydning for kroppen 187 08
Loading the player ...
Refleksionsrum 191 09
Loading the player ...
Kap. 12 Behov og aktiviteter

Her kan du afspille de lydfiler, som er tilknyttet kapitlet.

Afsnit Side Track nr.Kap. 12 Behov og aktiviteter 193 01
Loading the player ...
Historie 1 194 02
Loading the player ...
Historie 2 195 03
Loading the player ...
Hvad er et behov 196 04
Loading the player ...
Behovspyramide 197 05
Loading the player ...
Hvad er aktiviteter 198 06
Loading the player ...
Igangsættelse af aktiviteter 200 07
Loading the player ...
Socialt netværk 202 08
Loading the player ...
Relfeksionsrum 205 09
Loading the player ...

Kap. 13 Omsorg og hygiejne

Her kan du afspille de lydfiler, som er tilknyttet kapitlet.

Afsnit Side Track nr.Kap. 13 Omsorg og hygiejne 209 01
Loading the player ...
Historie 1 210 02
Loading the player ...
Historie 2 211 03
Loading the player ...
Omsorg 212 04
Loading the player ...
Omsorg og hygiejne 216 05
Loading the player ...
Mikroorganismer 219 06
Loading the player ...
Refleksionsrum 221 07
Loading the player ...

DEL 3 Specielle PAU- og SOSU-kapitler

Her kan du afspille de lydfiler, som er tilknyttet kapitlet.

Afsnit Side Track nr.DEL 3 Specielle PAU- og SOSU-kapitler 224 01
Loading the player ...

Kap. 14 Børn og unges udvikling (PAU)

Her kan du afspille de lydfiler, som er tilknyttet kapitlet.

Afsnit Side Track nr.Kap. 14 Børn og unges udvikling (PAU) 227 01
Loading the player ...
Historie 1 228 02
Loading the player ...
Historie 2 229 03
Loading the player ...
Spædbarnet - ca. 0-1 år 230 04
Loading the player ...
Vuggestuebarnet - ca. 1-3 år 231 05
Loading the player ...
Børnehavebarnet - ca. 3-6 år 240 06
Loading the player ...
Skolebarnet - ca. 6-12 år 241 07
Loading the player ...
Leg og balance 242 08
Loading the player ...
Ungdom 244 09
Loading the player ...
Refleksionsrum 247 10
Loading the player ...

Kap. 15 Arbejdet med børn (PAU)

Her kan du afspille de lydfiler, som er tilknyttet kapitlet.

Afsnit Side Track nr.Kap. 15 Arbejdet med børn 249 01
Loading the player ...
Historie 1 250 02
Loading the player ...
Historie 2 251 03
Loading the player ...
Pædagogik 252 04
Loading the player ...
Psykologi 253 05
Loading the player ...
Familie 253 06
Loading the player ...
Andre kulturer 255 07
Loading the player ...
Opdragelse 256 08
Loading the player ...
Børns rettigheder 257 09
Loading the player ...
Grænser 259 10
Loading the player ...
Børns kompetencer og forældrenes magt 260 11
Loading the player ...
Undervisning 262 12
Loading the player ...
Pædagogiske læreplaner 263 13
Loading the player ...
It i børnehaven 264 14
Loading the player ...
Refleksionsrum 265 15
Loading the player ...

Kap. 16 Voksne og ældres udvikling (SOSU)

Her kan du afspille de lydfiler, som er tilknyttet kapitlet.

Afsnit Side Track nr.Kap. 16 Voksne og ældres udvikling 267 01
Loading the player ...
Historie 1 268 02
Loading the player ...
Historie 2 269 03
Loading the player ...
Ung voksen 270 04
Loading the player ...
Moden voksen 272 05
Loading the player ...
Kriser 273 06
Loading the player ...
Ældre 274 07
Loading the player ...
Psykosocial aldring 276 08
Loading the player ...
Biologisk aldring 276 09
Loading the player ...
Refleksionsrum 285 10
Loading the player ...

Kap. 17 Arbejdet med ældre (SOSU)

Her kan du afspille de lydfiler, som er tilknyttet kapitlet.

Afsnit Side Track nr.Kap. 17 Arbejdet med ældre 287 01
Loading the player ...
Historie 1 288 02
Loading the player ...
Historie 2 289 03
Loading the player ...
Sundhedsvæsenet 290 04
Loading the player ...
Regioner og kommuner 290 05
Loading the player ...
Lov om social service 291 06
Loading the player ...
It i hjemmeplejen 296 07
Loading the player ...
Ældres rettigheder 297 08
Loading the player ...
Ældrepolitik 298 09
Loading the player ...
Refleksionsrum 301 10
Loading the player ...

Download samlet lydbog     
(Pakket ZIP-udgave)