Du er her:: Lærebøger > Sosu Care > Sosu hjælper-serien > Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 2Lydbogsoversigt > Lydbog

Lydbog│Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 2


1. udgave 2013


Her kan du høre lydfilerne online ved at klikke på et af kapitlerne forneden eller downloade den samlede lydbog i højre side.

Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi - introduktion

Her kan du afspille de lydfiler, som er tilknyttet kapitlet.

Afsnit Side Track nr.Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 2 00 01
Loading the player ...
Indhold 05 02
Loading the player ...
Læsevejledning 06 03
Loading the player ...


Del 1 Det psykiatriske felt

Her kan du afspille de lydfiler, som er tilknyttet kapitlet.

Afsnit Side Track nr.Del 1 Det psykiatriske felt 09 01
Loading the player ...
Kap. 1 Introduktion til psykiatrien

Her kan du afspille de lydfiler, som er tilknyttet kapitlet.

Afsnit Side Track nr.Kap. 1 Introduktion til psykiatrien 11 01
Loading the player ...
Case 1 12 02
Loading the player ...
Case 2 13 03
Loading the player ...
Hvad er psykiatri 14 04
Loading the player ...
Fælles værdier 14 05
Loading the player ...
At observere uden fordomme 18 06
Loading the player ...
Samfundets syn - fra udstødt til medborger 19 07
Loading the player ...
Transkulturel psykiatri 19 08
Loading the player ...
Nytænkning i psykiatrien 23 09
Loading the player ...
Refleksionsrum 26 10
Loading the player ...
Kap. 2 Psykiatrien som arbejdsplads

Her kan du afspille de lydfiler, som er tilknyttet kapitlet.

Afsnit Side Track nr.Kap. 2 Psykiatrien som arbejdsplads 27 01
Loading the player ...
Case 1 28 02
Loading the player ...
Case 2 29 03
Loading the player ...
Det psykiatriske sygehusvæsen 30 04
Loading the player ...
Socialpsykiatrien 32 05
Loading the player ...
Refleksionsrum 37 06
Loading the player ...

Kap. 3 Social- og sundhedsassistentens roller

Her kan du afspille de lydfiler, som er tilknyttet kapitlet.

Afsnit Side Track nr.Kap. 3 Social- og sundhedsassistentens roller 39 01
Loading the player ...
Case 1 40 02
Loading the player ...
Case 2 41 03
Loading the player ...
Den professionelles tre roller 42 04
Loading the player ...
Rollen som relationsbygger 42 05
Loading the player ...
Professionelle relationer 43 06
Loading the player ...
Opbygge relationer 43 07
Loading the player ...
Udvikling i relationen 45 08
Loading the player ...
Afslutning af relationen 51 09
Loading the player ...
Rollen som myndighedsperson 52 10
Loading the player ...
Handleplan 54 11
Loading the player ...
Rollen som koordinator 56 12
Loading the player ...
Refleksionsrum 60 13
Loading the player ...

Kap. 4 Magt og tvang

Her kan du afspille de lydfiler, som er tilknyttet kapitlet.

Afsnit Side Track nr.Kap. 4 Magt og tvang 61 01
Loading the player ...
Case 1 62 02
Loading the player ...
Case 2 63 03
Loading the player ...
Balancegang i hjælpearbejdet 64 04
Loading the player ...
Servicelovens bestemmelser 64 05
Loading the player ...
Psykiatrilovens bestemmelser 68 06
Loading the player ...
Nedbringelse af tvang 71 07
Loading the player ...
Metoder til at dæmpe aggressioner 76 08
Loading the player ...
Etiske overvejelser ved tvang og magtanvendelse 77 09
Loading the player ...
Refleksionsrum 80 10
Loading the player ...

Del 2 Pleje og behandlingsformer

Her kan du afspille de lydfiler, som er tilknyttet kapitlet.

Afsnit Side Track nr.Del 2 Pleje og behandlingsformer 83 01
Loading the player ...

Kap. 5 Medicinsk behandling i psykiatrien

Her kan du afspille de lydfiler, som er tilknyttet kapitlet.

Afsnit Side Track nr.Kap. 5 Medicinsk behandling i psykiatrien 85 01
Loading the player ...
Case 1 86 02
Loading the player ...
Case 2 87 03
Loading the player ...
Medicinering af patienter med sindslidelse 88 04
Loading the player ...
Antipsykotika 90 05
Loading the player ...
Antidepressiv medicin 92 06
Loading the player ...
Litium 95 07
Loading the player ...
Alzheimermedicin 95 08
Loading the player ...
Sovemedicin og angstdæmpende medicin 97 09
Loading the player ...
Afvænning 99 10
Loading the player ...
Alkoholafhængighed 100 11
Loading the player ...
Anden medicin i psykiatrien 101 12
Loading the player ...
Naturmedicin og vitaminer 102 13
Loading the player ...
Bivirkning eller sygdom 102 14
Loading the player ...
Polyfarmaci - når 2 + 2 = 5 103 15
Loading the player ...
Medicin-compliance 104 16
Loading the player ...
Oversigt over medicingrupper i psykiatrien 106 17
Loading the player ...
Refleksionsrum 111 18
Loading the player ...


Kap. 6 Jeg-støttende sygepleje

Her kan du afspille de lydfiler, som er tilknyttet kapitlet.

Afsnit Side Track nr.Kap. 6 Jeg-støttende sygepleje 113 01
Loading the player ...
Case 1 114 02
Loading the player ...
Case 2 115 03
Loading the player ...
Hvad er psykiatrisk sygepleje 116 04
Loading the player ...
Jeg-støttende og jeg-styrkende terapi 116 05
Loading the player ...
Jeget og jeg-funktioner 117 06
Loading the player ...
Jeg-støttende sygepleje 117 07
Loading the player ...
Refleksionsrum 126 08
Loading the player ...

Kap. 7 Kognitiv terapi

Her kan du afspille de lydfiler, som er tilknyttet kapitlet.

Afsnit Side Track nr.Kap. 7 Kognitiv terapi 127 01
Loading the player ...
Case 1 128 02
Loading the player ...
Case 2 129 03
Loading the player ...
Baggrunden for kognitiv terapi 130 04
Loading the player ...
Teorien bag 130 05
Loading the player ...
Den kognitive diamant 132 06
Loading the player ...
Nye terapiformer 140 07
Loading the player ...
Refleksionsrum 142 08
Loading the player ...

Kap. 8 Recovery og rehabilitering

Her kan du afspille de lydfiler, som er tilknyttet kapitlet.

Afsnit Side Track nr.Kap. 8 Recovery og rehabilitering 143 01
Loading the player ...
Case 1 144 02
Loading the player ...
Case 2 145 03
Loading the player ...
Hvad står recovery rehabilitering for 146 04
Loading the player ...
Recovery-begrebet 146 05
Loading the player ...
Ron Coleman 148 06
Loading the player ...
De professionelles rolle 150 07
Loading the player ...
Netværksgrupper 150 08
Loading the player ...
Personlig plan 151 09
Loading the player ...
Psykosocial rehabilitering 152 10
Loading the player ...
Empowerment 153 11
Loading the player ...
Refleksionsrum 155 12
Loading the player ...

Kap. 9 Socialpædagogik

Her kan du afspille de lydfiler, som er tilknyttet kapitlet.

Afsnit Side Track nr.Kap. 9 Socialpædagogik 157 01
Loading the player ...
Case 1 158 02
Loading the player ...
Case 2 159 03
Loading the player ...
Socialpædagogik 160 04
Loading the player ...
Menneskesyn og værdier 160 05
Loading the player ...
Fællesskaber 168 06
Loading the player ...
Social færdighedstræning 170 07
Loading the player ...
Støttende strukturer 172 08
Loading the player ...
Den rationelle planlægning 174 09
Loading the player ...
Refleksionsrum 177 10
Loading the player ...
Kap. 10 Miljøterapi

Her kan du afspille de lydfiler, som er tilknyttet kapitlet.

Afsnit Side Track nr.Kap. 10 Miljøterapi 179 01
Loading the player ...
Case 1 180 02
Loading the player ...
Case 2 181 03
Loading the player ...
Hvad er miljøterapi 182 04
Loading the player ...
Kognitiv miljøterapi 184 05
Loading the player ...
Miljøterapi i hverdagen 184 06
Loading the player ...
Refleksionsrum 189 07
Loading the player ...

Kap. 11 Fysisk aktivitet

Her kan du afspille de lydfiler, som er tilknyttet kapitlet.

Afsnit Side Track nr.Kap. 11 Fysisk aktivitet 192 01
Loading the player ...
Case 1 193 02
Loading the player ...
Case 2 194 03
Loading the player ...
Hvad er fysisk aktivitet 195 04
Loading the player ...
Fysisk aktivitet i psykiatrien 195 05
Loading the player ...
Forskellige former for fysisk aktivitet 196 06
Loading the player ...
Fælles aktivitet 198 07
Loading the player ...
Refleksionsrum 199 08
Loading the player ...

Del 3 Sygdomslære

Her kan du afspille de lydfiler, som er tilknyttet kapitlet.

Afsnit Side Track nr.Del 3 Sygdomslære 201 01
Loading the player ...

Kap. 12 Diagnoser

Her kan du afspille de lydfiler, som er tilknyttet kapitlet.

Afsnit Side Track nr.Kap. 12 Diagnoser 204 01
Loading the player ...
Case 1 205 02
Loading the player ...
Case 2 206 03
Loading the player ...
Diagnosesystemet ICD-10 208 04
Loading the player ...
Diagnosen stilles 210 05
Loading the player ...
Hovedgrupper 211 06
Loading the player ...
Dobbeltdiagnose 215 07
Loading the player ...
Refleksionsrum 216 08
Loading the player ...

Kap. 13 Pårørende

Her kan du afspille de lydfiler, som er tilknyttet kapitlet.

Afsnit Side Track nr.Kap. 13 Pårørende 217 01
Loading the player ...
Case 1 218 02
Loading the player ...
Case 2 219 03
Loading the player ...
Sindslidelse påvirker hele familien 220 04
Loading the player ...
Pårørende som samarbejdspartner 221 05
Loading the player ...
Børn med psykisk syge forældre 224 06
Loading the player ...
Refleksionsrum 230 07
Loading the player ...

Kap. 14 Demens

Her kan du afspille de lydfiler, som er tilknyttet kapitlet.

Afsnit Side Track nr.Kap. 14 Demens 231 01
Loading the player ...
Case 1 232 02
Loading the player ...
Case 2 233 03
Loading the player ...
Hvad er demens 234 04
Loading the player ...
Mennekser med Alzheimers 238 05
Loading the player ...
Mennesker med Lewy body-demens 243 06
Loading the player ...
Mennekser med frontotemporal demens 244 07
Loading the player ...
Mennekser med vaskulær demens 246 08
Loading the player ...
Demenslignende tilstande 247 09
Loading the player ...
Medicinsk behandling 247 10
Loading the player ...
Observationer 248 11
Loading the player ...
Smerter 249 12
Loading the player ...
Metoder i demensplejen 252 13
Loading the player ...
Kommunikation - at være i nuet 256 14
Loading the player ...
Livshistorie og reminiscens 258 15
Loading the player ...
Hele familiens ændres 260 16
Loading the player ...
Refleksionsrum 264 17
Loading the player ...

Kap. 15 Skozifreni

Her kan du afspille de lydfiler, som er tilknyttet kapitlet.

Afsnit Side Track nr.Kap. 15 Skozifreni 265 01
Loading the player ...
Case 1 266 02
Loading the player ...
Case 2 267 03
Loading the player ...
Hvad er skizofreni 268 04
Loading the player ...
Udbredelse 268 05
Loading the player ...
Symptomer, som opleves af patienten 269 06
Loading the player ...
Grundsymptomer, som opleves af andre 270 07
Loading the player ...
Psykotiske symptomer 271 08
Loading the player ...
Andre symptomer 274 09
Loading the player ...
Diagnosen stilles 275 10
Loading the player ...
Årsager 276 11
Loading the player ...
Behandling 277 12
Loading the player ...
Pleje og støtte 279 13
Loading the player ...
Forebyggelse 279 14
Loading the player ...
Pårørende 280 15
Loading the player ...
Refleksionsrum 282 16
Loading the player ...

Kap. 16 Affektive lidelser

Her kan du afspille de lydfiler, som er tilknyttet kapitlet.

Afsnit Side Track nr.Kap. 16 Affektive lidelser 283 01
Loading the player ...
Case 1 284 02
Loading the player ...
Case 2 285 03
Loading the player ...
Hvad er affektive sygdomme 286 04
Loading the player ...
Depressioner 286 05
Loading the player ...
Ældre og depression 292 06
Loading the player ...
Børn og unge og depression 293 07
Loading the player ...
Årsager 294 08
Loading the player ...
Behandling 294 09
Loading the player ...
Pleje og støtte 295 10
Loading the player ...
Bipolar affektiv sygdom 298 11
Loading the player ...
Årsager 299 12
Loading the player ...
Behandling af bipolar lidelse 299 13
Loading the player ...
Pleje og støtte 300 14
Loading the player ...
Refleksionsrum 302 15
Loading the player ...

Kap. 17 Nervøse og stressrelaterede tilstande

Her kan du afspille de lydfiler, som er tilknyttet kapitlet.

Afsnit Side Track nr.Kap. 17 Nervøse og stressrelaterede tilstande 303 01
Loading the player ...
Case 1 304 02
Loading the player ...
Case 2 305 03
Loading the player ...
Hvad er angst 306 04
Loading the player ...
Angstlidelser 307 05
Loading the player ...
Udbredelse 309 06
Loading the player ...
Årsager 310 07
Loading the player ...
Forebyggelse 311 08
Loading the player ...
OCD 312 09
Loading the player ...
Udbredelse 313 10
Loading the player ...
Årsager 314 11
Loading the player ...
Pårørende 314 12
Loading the player ...
Angst og somatiske lidelser 315 13
Loading the player ...
Angst ved andre psykiske sygdomme 316 14
Loading the player ...
Pleje og støtte ved angst 318 15
Loading the player ...
Krisereaktioner 320 16
Loading the player ...
Akut stressforstyrrelse 320 17
Loading the player ...
Posttraumatisk stressreaktion - PTSD 321 18
Loading the player ...
Kan man forebygge PTSD 324 19
Loading the player ...
Ekstrem stressforstyrrelse 324 20
Loading the player ...
Refleksionsrum 327 21
Loading the player ...


Kap. 18 Spiseforstyrrelser

Her kan du afspille de lydfiler, som er tilknyttet kapitlet.

Afsnit Side Track nr.Kap. 18 Spiseforstyrrelser 329 01
Loading the player ...
Case 1 330 02
Loading the player ...
Case 2 331 03
Loading the player ...
Hvad er spiseforstyrrelse 332 04
Loading the player ...
Udbredelse 332 05
Loading the player ...
Kriterier for diagnosen 333 06
Loading the player ...
At få stillet diagnosen spiseforstyrrelse 334 07
Loading the player ...
Fysiske forhold i forbindelse med spiseforstyrrelse 335 08
Loading the player ...
Årsager 336 09
Loading the player ...
Behandlingen 339 10
Loading the player ...
Refleksionsrum 344 11
Loading the player ...

Kap. 19 Selvskade

Her kan du afspille de lydfiler, som er tilknyttet kapitlet.

Afsnit Side Track nr.Kap. 19 Selvskade 345 01
Loading the player ...
Case 1 346 02
Loading the player ...
Case 2 347 03
Loading the player ...
Hvad er selvskadende adfærd 348 04
Loading the player ...
Udbredelse 350 05
Loading the player ...
Selvskadende adfærds funktion 351 06
Loading the player ...
Behandling 353 07
Loading the player ...
Pleje og støtte 354 08
Loading the player ...
Pårørerende 356 09
Loading the player ...
Refleksionsrum 357 10
Loading the player ...
Kap. 20 Personlighedsforstyrrelser

Her kan du afspille de lydfiler, som er tilknyttet kapitlet.

Afsnit Side Track nr.Kap. 20 Personlighedsforstyrrelser 359 01
Loading the player ...
Case 1 360 02
Loading the player ...
Case 2 361 03
Loading the player ...
Personligheden 362 04
Loading the player ...
Personlighedsforstyrrelser 362 05
Loading the player ...
Dyssocial personlighedsforstyrrelse 364 06
Loading the player ...
Udbredelse 364 07
Loading the player ...
Årsager 365 08
Loading the player ...
Behandling 365 09
Loading the player ...
Pleje og støtte 365 10
Loading the player ...
Emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse 366 11
Loading the player ...
Udbredelse 367 12
Loading the player ...
Årsager 368 13
Loading the player ...
Behandling 368 14
Loading the player ...
Pleje og støtte 369 15
Loading the player ...
Udfordringer for personalet 370 16
Loading the player ...
Refleksionsrum 372 17
Loading the player ...

Kap. 21 Dobbeltdiagnoser

Her kan du afspille de lydfiler, som er tilknyttet kapitlet.

Afsnit Side Track nr.Kap. 21 Dobbeltdiagnoser 373 01
Loading the player ...
Case 1 374 02
Loading the player ...
Case 2 375 03
Loading the player ...
Hvad er dobbeltdiagnoser 376 04
Loading the player ...
Årsager til dobbeltdiagnoser 376 05
Loading the player ...
Hvad er misbrug 377 06
Loading the player ...
Behandling 382 07
Loading the player ...
Pleje og støtte 387 08
Loading the player ...
Forebyggelse 389 09
Loading the player ...
Pårørende 391 10
Loading the player ...
Refleksionsrum 394 11
Loading the player ...

Kap. 22 Selvmord og selvmordsforsøg

Her kan du afspille de lydfiler, som er tilknyttet kapitlet.

Afsnit Side Track nr.Kap. 22 Selvmord og selvmordsforsøg 395 01
Loading the player ...
Case 1 396 02
Loading the player ...
Case 2 397 03
Loading the player ...
Hvem begår selvmord 399 04
Loading the player ...
Behandling 401 05
Loading the player ...
Forebyggelse 402 06
Loading the player ...
Hvordan påvirker selvmord omgivelserne 405 07
Loading the player ...
Refleksionsrum 407 08
Loading the player ...

Download samlet lydbog    
(Pakket ZIP-udgave)