Nina Javette Koefoed

Nina Javette Koefoed er ph.d. og lektor pa Afdeling for Historie og Klassiske Studier, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet.

Om forfatteren

Koefoed arbejder især med 1700- og 1800-tallets historie med fokus pa hushold, ægteskab, forældreskab og forholdet mellem stat og individ. Hun har været leder af det kollektive projekt: Lutherdom og dansk samfundsudvikling, støttet af Det Frie Forskningsrad, som har dannet grundlag for bogen. Hendes del af projektet har overskriften: ”Dansk husholdskultur – enevælde og tidlig velfærdsstat”.