Tyge Krogh

Tyge Krogh

Tyge Krogh (f. 1954) er historiker, dr.phil. og ansat som seniorforsker ved Rigsarkivet.

Om forfatteren

Tyge Kroghs forskning ligger især inden for 1700-tallets danske kultur- og retshistorie, bl.a. disputatsen Oplysningstiden og det magiske – Henrettelser og korporlige straffe i 1700-tallets første halvdel (2000).

Foto: Julie Avery