Velfærdsteknologi i sundhedsvæsnet

Velfærdsteknologi i sundhedsvæsnet

2. udgave

I Danmark har man gennem mange års politisk arbejde med bl.a. digitaliserings- og innovationsstrategier for det offentlige opnået et solidt fundament for implementering af velfærdsteknologiske løsninger. Den hastige digitale udvikling forandrer måden man lever på, driver forretning på og måden, den offentlige sektor yder service og velfærd på. Den teknologiske udvikling har skabt ændringer i hverdagslivet og givet muligheder, de færreste ville undvære i dag.

Pris: 299,00 kr.
Køb
Læs mere

Da bogen ”Velfærdsteknologi i sundhedsvæsnet” udkom første gang i 2013, var der en udtalt mangel på faglitteratur, der belyste det velfærdsteknologiske felt.

Udviklingen på området går stærkt. Der er siden 2013 udkommet flere fagbøger på området. Med udgivelsen af ”Velfærdsteknologi i Sundhedsvæsnet” i 2017 inddrages de nyeste tiltag på området, og bogen kobles desuden sammen med en ny udgivelse ”Innovation i Sundhedsvæsnet”. Disse to bøger rummer såvel udviklings- som implementeringsaspektet i forhold til velfærdsteknologiske løsninger.

Der er nemlig stadig, og endda i højere grad i dag, behov for litteratur, der belyser de faglige, menneskelige, økonomiske og teknologiske problemstillinger og udfordringer, som de sundhedsfaglige medarbejdere står over for i relation til såvel udvikling som indførelsen af velfærdsteknologiske løsninger i sundhedsvæsnet.

 
Kapitel- og forfatteroversigt

Kapitel 1 - Introduktion til velfærdsteknologi
Af John Hansen

Kapitel 2 - Politiske og strategiske rammer for at arbejde med velfærdsteknologi
Af Dorte Dalkjær og Trine Ungermann Fredskild

Kapitel 3 - Økonomien i velfærdsteknologi
Af Kjeld Møller Pedersen

Kapitel 4 - Velfærdsteknologidiskursen
Af Trine Ungermann Fredskild

Kapitel 5 - Velfærdsteknologi og brugerdeltagelse i sundhedsvidenskabelig forskning
Af Mette Juel Rothmann, Jane Clemensen, Dorthe Boe Danbjørg, Kristina Garne Holm, Pernille Ravn Jakobsen og Charlotte Myhre Jensen

Kapitel 6 - E-sundhedskompetence
Af Lars Kayser

Kapitel 7 - TEKU-modellen – et fælles sprog til at forstå, tænke og tale om teknologier i arbejdslivet
Af Ulla Gars

Kapitel 8 - Kommunikationens betydning for implementering af velfærdsteknologi
Af Anne Abildgaard og Lisbeth Bjerre

Kapitel 9 - Simulation og anvendelse af teknologi
Af Hanne Selberg og Hans-Henrik Johansen

Kapitel 10 - Genoptræning – online
Af Pernille Ravn Jakobsen

Kapitel 11 - Velfærdsteknologi og etik
Af Solveig Fjordside

Kapitel 12 - Udvikling af velfærdsteknologier på tværs af sektorerne
Af Mette Damkjær Syse

Kapitel 13 - Fra indlagt til udlagt – telemedicinsk behandling og pleje i eget hjem af kronisk syge patienter med akut forværring
Af Lone Schou

Ekstramateriale

Find det digitale ekstramateriale til Velfærdsteknologi i sundhedsvæsnet, 2. udgave her

Velfærdsteknologi i sundhedsvæsnet - 2. udgave
Redigeret af: Dorte Dalkjær & Trine Ungermann Fredskild
2. udgave 2017
ISBN: 9788712053217
Antal sider: 312 sider
Pris: 299,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 05-04-2017

Kig i bogen

Til bogen kan du benytte vores app, Gad Ekstra. Læs mere om app'en HER.

Lignende bøger