At lede sygepleje

At lede sygepleje

Sygeplejerskens virksomhedsområde

I denne reviderede udgave er der tilføjet et særligt fokus på klinisk lederskab.

Pris: 349,00 kr.
Køb
Læs mere

I denne reviderede udgave er der tilføjet et særligt fokus på klinisk lederskab. Som følge af Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje af 2016 blev bl.a. klinisk lederskab sat i spil som et nyt og gennemgående begreb i sygeplejerskeuddannelsen. Klinisk lederskab er en væsentlig organisatorisk kompetence inden for sygeplejerskens virksomhedsområde, særligt i forhold til at lede og udvikle sygeplejen, og er derfor højaktuel i en lærebog.

I bogen er den studerendes læring i fokus og udmøntes ved, at hvert kapitel indeholder en case, som henleder opmærksomheden på organisatoriske problemstillinger relateret til praksis. Casens problemstillinger er tæt knyttet til teksten, hvorfra svarene kan udledes og lægger op til refleksion.

Bogen henvender sig til sygeplejestuderende på alle semestre af uddannelsen samt til nyuddannede sygeplejersker med følgende centrale nøgleord: klinisk lederskab, organisatorisk kompetence, patientforløb, kvalitet og patientsikkerhed og implementering.

Indholdsfortegnelse

Om forfatterne

Forord

Kapitel 1 Klinisk lederskab i sygeplejen
Af Tine Glasscock

Kapitel 2 Sundhedsvæsenet som organisation
Af Dorte Samson Eldrup

Kapitel 3 Ledelse som ramme for samarbejdet i kliniske organisationer
Af Anne Munck

Kapitel 4 Sygeplejeprofession og autorisation
Af Tine Glasscock

Kapitel 5 Delegation
Af Tine Glasscock

Kapitel 6 Organisering af sygeplejen
Af Dorte Samson Eldrup og Anne Marie Schrader

Kapitel 7 Grundlag for klinisk beslutningstagen
Af Susanne Zielke Schaarup

Kapitel 8 Forløbsbeskrivelser
Af Jacob Mesot Liljehult og Annette Sommer

Kapitel 9 Accelererede patientforløb
Af Dorthe Hjort Jakobsen og Mette S. Jakobsen

Kapitel 10 Pakkeforløb for kræft- og hjerteområdet
Af Janne Friis Andersen

Kapitel 11 Forløbsprogrammer
Af Birgitte Danielsen og Kamilla Trandum

Kapitel 12 Tværprofessionelt samarbejde og samarbejde med patient, borger og pårørende
Af Cathrine Sand

Kapitel 13 Kvalitetsudvikling  
Af Inge Pedersen, Marie Lund, Tine Glasscock og Dorte Samson Eldrup

Kapitel 14Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser
Af Mette Spliid Ludvigsen og Jeanette Finderup

Kapitel 15 Implementering
Af Britta Ravn

Register

Bogens redaktører

Dorte Samson Eldrup (f. 1960) er sygeplejerske, SD i ledelse, cand.cur. og ansat som lektor ved sygeplejerskeuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol i København. Eldrup har i mange år undervist i sygeplejerskeuddannelsen med hovedvægt på faget organisation og ledelse samt kvalitetsudvikling og patientforløb. Hun har i flere år også været ansvarlig for et valgmodul med samme tema og underviser i emnerne på efter- og videreuddannelsesniveau. Interessen for at arbejde målrettet med patientforløb og plejeformer udspringer af mange års klinisk- og ledelsesmæssig ansættelse i sygeplejen.

Tine Glasscock er sygeplejerske, intensivsygeplejerske, master i læreprocesser (MLP) i IKT og læring (MIL) og ansat som lektor på VIA University College, Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Glasscock underviser bl.a. på modul 5 og 10 i faget organisation og ledelse. Hun underviser også i pædagogik, tværprofessionelle innovationsforløb og har undervisningsforløb både på den ordinære uddannelse samt på den netbaserede uddannelse. Glasscock har som udviklingssygeplejerske i den kliniske praksis bl.a. arbejdet meget med dokumentation af sygeplejen, kvalitetsudvikling og implementering. Hendes særlige interesseområde er at styrke læreprocessen for de studerende. 

Anmeldelser og omtale

Om 1. udgave: 

"Alt i alt en vellykket og letlæselig bog, der med sin konsistens og logiske opbygning giver god forståelse for vigtigheden af virksomhedsområdet: at lede sygepleje." – Sygeplejersken 2015 af Anne Dorthe Bjerrum, klinikchef på Klinik Kvinde-Barn & Urinvejskirurgi, Aalborg Universitetshospital.

At lede sygepleje - Sygeplejerskens virksomhedsområde
Redigeret af: Dorte Samson Eldrup & Tine Glasscock
2. udgave 2019
Softcover
ISBN: 9788712056362
Antal sider: 360
Pris: 349,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag

Kig i bogen