Anders Ravn Sørensen

Anders Ravn Sørensen

Anders Ravn Sørensen, f. 1981, er lektor og ph.d. ved Institut for Business Humaniora og Jura, CBS.

Om forfatteren

I sin forskning har Anders Ravn Sørensen beskæftiget sig med koblingen mellem erhvervshistorie og kulturhistorie – med særligt fokus på virksomheder og organisationers historiebrug. Historie er nemlig ikke neutral, og i historieskrivningen gengives fortiden ikke bare, som den udspillede sig. Fortællinger om fortiden er ofte styret af bestemte interesser. De bliver skåret til, vinklet og formidlet på bestemte måder for at legitimere bestemte interesser. Det kan være for at fremme politiske dagsordener, for at promovere produkter som øl eller bagværk – eller det kan være for at placere hele erhvervsgrene, som f.eks. søfarten, centralt i den nationale erindring.

Foto: Simon Klein Knudsen