Grundforløb 1 - Erhvervsfag

Grundforløb 1 - Erhvervsfag

Grundforløb I – Erhvervsfag er til dig, der er lige er startet på din uddannelse og som ønsker at blive enten social- og sundhedshjælper/-assistentelev, eller pædagogisk assistentelev. Bogen indeholder den viden, der kræves som introduktion til de to uddannelsesområder, og den viden du skal bruge, såfremt du vil gå videre i uddannelsessystemet.

Læs mere

Grundforløb I – Erhvervsfag er en lærebog til de grundforløbselever, der påtænker at påbegynde en uddannelse som pædagogisk assistent eller som social- og sundhedshjælper-/assistent.

Grundforløbet blev med EUD-reformen i 2015 delt op i Grundforløb I og Grundforløb II, hvor Grundforløb II er rettet mod den uddannelse, eleven ønsker at forsætte med.

Grundforløb I – Erhvervsfag er opbygget med cases og øvelser i alle kapitler.

I bogen er tilføjet eksempler fra både hverdagen og fra arbejdet som pædagogisk assistent og som social- og sundhedshjælper/-assistent. Grundforløb I – Erhvervsfag præsenterer således alle emnerne ud fra enten en social- og sundhedsfaglig vinkel eller en pædagogisk vinkel, og derfor kan det meste af bogens indhold relateres til elevernes kommende arbejde.

Illustrationer er vigtige i en grundbog. De er med til at forenkle komplicerede forklaringer eller at vise vigtige sammenhænge. Bogen er derfor rigt illustreret med figurer, modeller, fotos, kurver og tabeller, der understøtter forklaringerne i teksten. Øvelserne i bogen har det formål, at eleverne kan øve sig i at forstå vigtige sider af fagområdet.

Sidst i hvert kapitel er der et resume af kapitlets indhold, samt en liste med forslag til litteratur og links til internettet, så der er mulighed for at supplere læsningen.

Ekstramateriale
Kapitel 1                                                                                         
Kapitel 2
Kapitel 3 

Kapitel 4 

Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Grundforløb 1 - Erhvervsfag
Redigeret af: Gads Forlag & Maurice Tillman
1. udgave 2017
ISBN: 9788712053903
Antal sider: 250 sider
Pris: 250,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 16-01-2017

Kig i bogen

Lignende bog