Karsten Skjold Petersen

Karsten Skjold Petersen

Karsten Skjold Petersen er født i 1967 og har siden 1995 været museumsinspektør på Tøjhusmuseet.

Om Karsten Skjold Petersen

Han er ph.d. i historie på afhandlingen Geworbne krigskarle. Hvervede soldater i Danmark 1774-1803 (2002). Derudover har Karsten Skjold Petersen arbejdet med den dansk-norske hærs uniformering og udrustning i mere end ti år, ligesom han har forsket i hærens rekruttering og sociale forhold samt i de civil-militære relationer i garnisonsbyerne.