Pleje og dokumentation 1

Pleje og dokumentation 1

Bogen indgår i Sosu Care-serien og henvender sig til dig, der er elev på social- og sundhedshjælperuddannelsen. Bogen gennemgår plejen hos borgerne i kommunen – når borgerene er sunde, syge eller skal dø. Pleje og dokumentation følges ad. Og du lærer derfor om, hvordan man dokumenterer plejen og hvorfor.

Læs mere

Pleje og dokumentation 1 er til social- og sundhedshjælperuddannelsen. Bogen dækker målene for faget efter den nyeste uddannelsesordning.

Pleje og dokumentation 1 gennemgår borgerens sundhedstilstand, og hvordan kroppen fungerer normalt (anatomi og fysiologi). Dernæst beskrives, hvordan man observerer ændringer i sundhedstilstanden (symptomer på de hyppigste fysiske og psykiske sygdomme) og handler ud fra det (pleje).

Bogen viser, hvordan social- og sundhedshjælperen bedst støtter borgeren ud fra hans eller hendes behov. Samtidigt er der lagt stor vægt på sundhedsfremme og forebyggelse af sygdom.

Den grundlæggende pleje og de hygiejniske principper gennemgås først, og efterfølgende den pleje, der gives, når man skal tage hensyn til borgernes sygdomme.

Både kroniske sygdomme og akutte tilstande behandles i bogen, og social- og sundhedshjælperen lærer om forskellen mellem komplekse og ikke-komplekse borgerforløb.

Dokumentation har en særlig plads i bogen. Ud over et grundlæggende kapitel om dokumentation, kan man undervejs i bogen se talrige eksempler på, hvordan social- og sundhedshjælperen kan dokumentere sine observationer og handlinger i borgerjournaler, samarbejdsbøger, advis osv.

Indholdsfortegnelse

Læsevejledning

Del 1 Almen pleje og dokumentation
Kapitel 1 Om Pleje og dokumentation (Stine Hesse Hansen)
Kapitel 2 Behov og omsorg for ældre (Stine Hesse Hansen)
Kapitel 3 Dokumentation (Anne André)
Kapitel 4 Forebyggelse af smittespredning (Majbritt Nyholm)
Kapitel 5 Grundlæggende personlig pleje (Stine Hesse Hansen)
Kapitel 6 Medicin (Stine Hesse Hansen)

Del 2 Sundhed, sygdom og død
Kapitel 7 Sanser (Stine Hesse Hansen, Majbritt Nyholm)
Kapitel 8 Celler og hud (Stine Hesse Hansen, Majbritt Nyholm)
Kapitel 9 Luftveje (Stine Hesse Hansen, Majbritt Nyholm)
Kapitel 10 Hjerte og kredsløb (Stine Hesse Hansen, Majbritt Nyholm)
Kapitel 11 Knogler, muskler og led (Stine Hesse Hansen, Majbritt Nyholm)
Kapitel 12 Smerter (Stine Hesse Hansen)
Kapitel 13 Kost og ernæring (Alice Linning og Claus Kjær Brandstrup)
Kapitel 14 Fordøjelse (Stine Hesse Hansen, Majbritt Nyholm, Alice Linning)
Kapitel 15 Væske (Stine Hesse Hansen)
Kapitel 16 Urinveje (Stine Hesse Hansen, Majbritt Nyholm)
Kapitel 17 Nervesystem (Stine Hesse Hansen, Majbritt Nyholm)
Kapitel 18 Immunforsvar (Stine Hesse Hansen, Majbritt Nyholm)
Kapitel 19 Hormoner (Stine Hesse Hansen, Majbritt Nyholm)
Kapitel 20 Kønsorganer (Stine Hesse Hansen, Majbritt Nyholm)
Kapitel 21 Demens (Stine Hesse Hansen, Mette Ludvigsen, Lene Wedele Henriksen)
Kapitel 22 Psykisk sygdom og misbrug (Stine Hesse Hansen, Betty Lillevang)
Kapitel 23 Døden (Stine Hesse Hansen)

Læsevejledning

Denne bog henvender sig til dig, der læser pleje og dokumentation som led i uddannelsen til social- og sundhedshjælper. Bogen følger den nyeste bekendtgørelse for din uddannelse og opfylder dermed de mål, der er sat for faget. Du kan bruge bogen i både dine skole- og praktikperioder.

Kapitlernes opbygning
Formålet med bogen er at give dig den teoretiske viden og de praktiske redskaber, du skal bruge i dit arbejde som social- og sundhedshjælper. Samtidig kan du bruge bogen som en hjælp til at udvikle dine personlige kompetencer. Det gælder fx din evne til at samarbejde og til at sætte dig ind i andre menneskers situation.

Bogen er bygget op i tre dele. I del 1 er der fokus på borgerens grundlæggende behov og trivsel, og hvordan du drager omsorg for borgeren i hverdagen. I del 2 gennemgås kroppens normale opbygning og funktion, og du lærer om de sygdomme, du oftest vil møde hos borgeren. Du lærer også, hvordan du kan pleje og støtte ved sygdom. Del 3 handler om demens og pleje og omsorg for døende og deres familier. Igennem hele bogen får du øvelse i at dokumentere dine observationer, faglige overvejelser og handlinger.

Hvert kapitel har sit eget emne. Du kan læse bogen fra start til slut. Eller du kan bruge den til at slå op i, når du ønsker at få uddybet et bestemt emne. Du kan også kigge i den, hvis du gerne vil have inspiration til, hvordan du kan handle i bestemte situationer. Endelig lægger bogens emner og billeder op til refleksion og debat med dine elevkammerater og praktikvejleder. Bogen er bygget op over emner, der giver dig indsigt i borgerens sundhed. De emner, du finder i bogen, handler om:

• Borgerens grundlæggende behov, og hvordan du kan medvirke til at opfylde dem
• Hvordan kroppen er opbygget, og hvordan den fungerer
• Hvordan du støtter borgeren til at opnå den bedst mulige livskvalitet
• Nogle af de tegn, der kan være på, at borgerens sundhed er truet
• Hvordan du drager omsorg for borgeren i hverdagen – også når sundheden er truet
• Hvordan nogle sygdomme forebygges
• Hvordan du med respekt og omsorg kan støtte og vejlede borgeren til at styrke eller bevare sundheden ud fra borgerens ønsker og helbred
• Hvordan du dokumenterer dine observationer, faglige overvejelser og handlinger.

Hvert kapitel indledes med en Historie 1 og en Historie 2. De to historier skildrer en bestemt situation set ud fra to forskellige synsvinkler. Vi har valgt eksempler på situationer, som du typisk kan komme ud for i dit arbejde som social- og sundhedshjælper. Ideen er at vise, at der altid er mindst to forskellige sider af samme sag. Efter historierne får du uddybet det emne, hvert enkelt kapitel handler om.

Hvert kapitel afsluttes med to refleksionsrum. I refleksionsrummet kan du stoppe op og tænke over den situation, som blev beskrevet i Historie 1 og 2. I det første refleksionsrum får du nogle eksempler på, hvordan du kan bruge din nye viden til at forstå situationen. I det andet refleksionsrum får du nogle spørgsmål. Ved at svare på dem kan du øve dig i at omsætte din nye viden til praksis.

Undervejs i gennemgangen af bogens emner vil du i hvert kapitel møde praktikøvelser. De lægger op til, at du øver dig i praksis på dit praktiksted. Du skal gennemføre praktikøvelserne i samarbejde med praktikvejlederen og en borger. Det skal ske med udgangspunkt i borgerens behov. Det er vigtigt, at borgerens grænser respekteres. Han skal have mulighed for at sige til og fra. Derfor skal du altid på forhånd fortælle, hvad øvelsen går ud på. Så kan den enkelte borger selv vælge, om han vil deltage.

For nemheds skyld kalder vi social- og sundhedshjælperen for “hun” og borgeren for “han” i denne bogserie.

Henvisninger til relevant litteratur og links findes sidst i alle kapitlerne. 

Rigtig god læselyst!
Fagredaktøren 
København 2012

Ekstramateriale

Her kan du finde ekstramateriale på bogen Pleje og dokumentation 1:

Fordøjelsen
Hjerte og kredsløb
Fysisk aktivitet og immobilitet
Knogler og led
Luftveje
Muskler
Stomi
Urinveje
Øjendrypning
Samlede praktikøvelser
Nye kostråd

Mål og indhold

Stikordsregister for
Sosu Care-hjælperserie

MiniordbogPleje og dokumentation 1 -
Alice Linning, Anne André, Betty Lillevang, Claus Kjær Brandstrup, Lene Wedele Henriksen, Majbritt Nyholm, Mette Ludvigsen & Stine Hesse Hansen
Redigeret af: Anne Marker
1. udgave 2012

ISBN: 9788712047582
Antal sider: 424 sider
Pris: 450,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag

 

Kig i bogen