Charlotte Malling

Om Charlotte Malling

Charlotte Malling er uddannet som sygeplejerske i 1990, klinisk vejlederuddannelse 1996, diplomuddannelse i 1999, Master i Klinisk Sygepleje 2006, adjunkt i 2008 og lektorgodkendt i 2012. Hun har været ansat i psykiatrien i Region Sjælland og Hovedstadens Sygehusfællesskab fra 1990-2008. Hun er i dag ansat som lektor på Professionshøjskolen Absalon.