Regnskab

Introduktion til koncernregnska ber

UDKOMMER 15. JULI

Læs mere

Finansiel rapportering

En lærebog for økonomistuderende på ...

Læs mere

Regnskabsanaly se og værdiansættels e

Regnskabsana...

Læs mere

Introduktion til koncernregnska ber

Bogen redegør for ...

Læs mere

Virksomhedens CSR

I Virksomhedens CSR debatteres ...

Læs mere