Regnskab

Finansiel rapportering

En lærebog for økonomistuderende på ...

Læs mere

Regnskabsanaly se og værdiansættels e

Denne 6. ...

Læs mere

Introduktion til koncernregnska ber

Denne 14. ...

Læs mere

Regnskabsanaly se og værdiansættels e

Bogen lærer ...

Læs mere

Virksomhedens CSR

I Virksomhedens CSR debatteres ...

Læs mere