Regnskab

Finansiel rapportering

En lærebog for økonomistuderende på ...

Læs mere

Regnskabsanaly se og værdiansættels e

Denne bog ...

Læs mere

Finansiel rapportering

En lærebog for økonomistuderende på ...

Læs mere

Regnskabsanaly se og værdiansættels e

Denne 6. ...

Læs mere

Introduktion til koncernregnska ber

Denne 14. ...

Læs mere