Regnskab

Finansiel rapportering

UDKOMMER 6. AUGUST

Læs mere

Regnskabsanaly se og værdiansættels e

UDKOMMER 6. ...

Læs mere

Finansiel rapportering

Bogen er grundigt opdateret siden 4. ...

Læs mere

Introduktion til koncernregnska ber

Denne 14. ...

Læs mere

Regnskabsanaly se og værdiansættels e

Bogen lærer ...

Læs mere

Virksomhedens CSR

I Virksomhedens CSR debatteres ...

Læs mere