Danskbogen for social- og sundhedselever – niveau C

Danskbogen for social- og sundhedselever – niveau C

Faget dansk på social- og sundhedsuddannelserne er til en vis grad rettet mod erhvervsområdet, samtidig med at faget skal styrke elevens almene kompetencer i forhold til uddannelse og dagligdagen.

Læsevejledning

Danskbogen for social- og sundhedselever – niveau c er beregnet til dig, som skal have faget dansk som en del af din social- og sundhedsuddannelse. Den tager udgangspunkt i målene for faget dansk i Undervisningsministeriets bekendtgørelse. 

Faget dansk på social- og sundhedsuddannelserne er til en vis grad rettet mod dit erhvervsområde, samtidig med at faget skal styrke almene kompetencer i forhold til din uddannelse og dagligdag.

Bogens opbygning
De faglige mål er inddelt i fire overordnede områder: kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling, som du skal arbejde med i faget dansk. Danskbogen for social- og sundhedselever – niveau C er inddelt i fire dele, der hver har ét af områderne som sit emne. Hver af bogens fire dele indledes med to sider tekster og billeder, som du skal bruge til at reflektere over emnet for denne del. Efter indledningsteksterne finder du målene fra bekendtgørelsen og en forklaring på, hvordan du kan arbejde med målene. 

Bogen begynder med en introduktion til en kommunikationsmodel, som vi vender tilbage til i alle bogens fire dele.

I del 1 om kommunikation kan du blandt andet læse om forskellige strategier, som vi anvender, når vi taler og lytter til hinanden. Du kan læse om måder at argumentere på og om sproglige normer, fx på en arbejdsplads.

I del 2 om læsning kan du bl.a. læse om forskellige måder at læse eller gribe en tekst an på, alt afhængig af teksttypen. Desuden kan du læse om informationssøgning og om at læse på internettet.

I del 3 om fortolkning kan du læse om at analysere og fortolke mange forskellige typer tekster og om, hvordan man kan sætte teksterne ind i en større sammenhæng.

I del 4 om fremstilling kan du bl.a. læse om at fremlægge noget mundtligt og om at skrive, både når du skriver for at sætte dine tanker i gang, og når du skriver for at fremstille et færdigt, skriftligt produkt. Du kan desuden læse om, hvordan man bliver god til at give respons i forhold til andres tekster.

Endelig er der sidst i bogen en række modeller, som du kan bruge som tjeklister, når du har analyseret en tekst.

Ekstramateriale
   Kapitel 3 - Kommunikation
Kommunikation: test dig selv-øvelse
Dit professionelle sprog, mundtligt
Orientering til patienten, mundtligt (Niveau 2)   
   
   Kapitel 5 - Fortolkning (Noveller)
Fiktion (noveller): "Terminal"
Fiktion (noveller): novelleanalyse
Fortolkning af noveller: test dig selv-øvelse
   
   Kapitel 5 - Fortolkning (Spillefilm)
Fiktion (spillefilm): filmanalyse
Fortolkning af spillefilm: test dig selv-øvelse

 
   Kapitel 5 - Fortolkning (Artikler)
Nonfiktion: artikelanalyse
Nonfiktion: test dig selv-øvelse
Faktion: reklameanalyse
Faktion: test dig selv-øvelse
   
   Kapitel 6 - Fremstilling 
Dit professionelle sprog, skriftligt   

Tjek inden du afleverer en opgave

 Svar på test dig selv-øvelser

Danskbogen for social- og sundhedselever – niveau C
Aya Køllgaard Carlsen, Jesper Hansen, Lisbeth Bjerrum Jensen & Marianne Wittrup May
1. udgave 2015
ISBN: 9788712051527
Pris: 250,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 30-09-2015