Lisbeth Bjerrum Jensen

er uddannet cand.mag. fra Aarhus Universitet med engelsk som hovedfag og dansk som sidefag.

Om Lisbeth B. Jensen

Lisbeth Bjerrum Jensen har taget supplerende fag på det daværende Center for Kønsforskning, Aarhus Universitet, og på Danmarks Journalisthøjskole og har pædagogikum fra T.H. Langs HF-kursus i Silkeborg. Hun er uddannet læsevejleder og har siden 2002 været ansat på Social- og Sundhedsskolen i Odense. Hun er her læse- og specialvejleder og underviser i dansk, engelsk og tværfaglige projekter. Hun er især knyttet til Grundforløb 2 og Åbent læringscenter.