Danskbogen til social- og sundhedselever

Danskbogen til social- og sundhedselever

2. udgave

Lærebogen henvender sig til elever, der skal have faget dansk på social- og sundhedshjælper- eller social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Læs mere

Danskbogen er til social- og sundhedshjælpere eller -assistenter. I 2. udgave af bogen er alle kapitler revideret og ajourført. Der er indsat QR-koder og links, som fører direkte til det relevante supplerende materiale på bogens hjemmeside.

2. udgave af bogen er på samme måde som første udgave delt i to dele. Den første del drejer sig om kommunikation, hvor der skal arbejdes med strategier for at lytte, tale og skrive.

I anden del er tekstarbejdet centralt, dvs. det omhandler læsning og analyse af relevante tekster. Eleven indføres i teksten og kan skabe sig et overblik for dernæst at forstå teksten og forstå, hvordan den bruges. Bagerst i bogen findes analysemodeller.

Indholdsfortegnelse

Læsevejledning

Del 1   Kommunikation
Kapitel  1    Dansk på social- og sundhedsuddannelserne
Kapitel  2    Overordnet om kommunikation
Kapitel  3    Mundtlig kommunikation – talestrategi
Kapitel  4    Mundtlig kommunikation – lyttestrategi
Kapitel  5    Skriftlig kommunikation – tænkeskrivning
Kapitel  6    Skriftlig kommunikation – produktskrivning
Kapitel  7    Sproglig tjekliste
Kapitel  8    Informationssøgning og kildekritik
 
Del 2   Tekstarbejde
Kapitel  9    Læsestrategi og læseforståelse
Kapitel  10  Overblik over teksten
Kapitel  11  Fiktion – noveller
Kapitel  12  Fiktion – digte
Kapitel  13  Fiktion – billeder
Kapitel  14  Fiktion – spillefilm
Kapitel  15  Nonfiktion
Kapitel  16  Faktion
Kapitel  17  Brug af teksten 
Kapitel  18  Analysemodeller
  
Litteratur og links
Stikord

Læsevejledning

Danskbogen til social- og sundhedselever er beregnet til dig, der skal have faget dansk på social- og sundhedshjælper- eller social- og sundhedsassistentuddannelsen. Bogen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets bekendtgørelse for, hvad du skal arbejde med i dansk på netop disse uddannelser.

Bogens opbygning
Faget dansk på social- og sundhedsuddannelserne er til en vis grad rettet mod dit erhvervsområde som social- og sundhedsmedarbejder. Danskundervisningen er delt ind i to niveauer: niveau D på social- og sundhedshjælperuddannelsen og niveau C på social- og sundhedsassistentuddannelsen. Niveau D svarer til et halvt år i gymnasiet, og niveau C svarer til 1.g.
Danskbogen til social- og sundhedselever dækker over både niveau D og C, men bogens øvelser er delt op: nogle er på C-niveau, nogle er på D-niveau, og nogle dækker begge niveauer.

Bogens formål er at skærpe:
• Din sproglige opmærksomhed, når du kommunikerer
• Din evne til at analysere
• Din evne til at formulere dig på skrift

Inden for social- og sundhedsområdet analyserer du hele tiden oplevelser i dit arbejde. Det gør du for bedre at forstå oplevelserne, så du lettere kan træffe de rigtige valg. I dansk øver du dig i at analysere oplevelser og situationer ved at analysere tekster, der drejer sig om oplevelser og situationer. Netop tekstanalyse er et godt redskab til at træne sin analyseevne, idet den kan overføres til andre sammenhænge.

Bogen er opdelt i to dele.
Første del handler om, hvordan du selv taler og lytter, skriver og læser. I det daglige kommunikerer vi ofte uden at tænke over, hvordan vi griber det an, og om vi kunne gøre det anderledes. Bogens første del drejer sig om, hvordan du kan blive mere bevidst om andre og bedre måder at kommunikere på.
Anden del handler om, hvordan tekster kommunikerer, og hvordan du kan analysere teksterne. Anden del er bygget op, så den først viser, hvordan du får overblik over en tekst (kapitel 9-10), herefter hvordan du forstår teksten (kapitel 11-16), og til sidst på hvilken måde du nu kan bruge den tekst, du har arbejdet med (kapitel 17). For nemheds skyld kalder vi social- og sundhedsmedarbejderen for ”hun” og borgeren for ”han” i denne bogserie.

Bogens øvelser kan hjælpe dig til at forstå bogens indhold så godt som muligt. Øvelserne er niveaudelte i C-niveau og et lidt lettere D-niveau, men ikke mere skarpt end at assistentelever fint kan få noget ud af øvelserne på D-niveau, og hjælperelever godt kan give sig i kast med i hvert fald nogle af øvelserne på C-niveau.

Hvert kapitel indledes med to kortere tekster (eller billeder), som du skal bruge til at reflektere over kapitlets emne. Nogle af bogens øvelser tager udgangspunkt i disse tekster.

Henvisninger til relevant litteratur og links finder du bagest i bogen.

Vi håber, du bliver glad for bogen – god læselyst!

Lisbeth Bjerrum Jensen, Jesper Hansen, Aya Køllgaard Carlsen og Birgitte Andersen
København 2014

Anvendt litteratur

Her Kan du finde den anvendte litteratur fra Danskbogen til social- og sundhedselever:

 • Anna Blomst og andre digte. Kurt Schwitters. Borgens Forlag, 2002. 
 • At skrive journalistik. Eva Tverskov. Dansklærerforeningen, 1991. 
 • Billedets formsprog. Lise Gotfredsen. Gads Forlag, 1989. 
 • Dansk Basisgrammatik. Ane Sehested Børup, Bolette Rud. Pallesen og Ulrik Hvilshøj. Gyldendal, 2005. 
 • Dansk i social- og sundhedsuddannelserne. Astrid Bojesen og Karin Eckersberg. Munksgaard, 2007. 
 • Dansk sprog. En grundbog. Henrik Galberg Jacobsen og Peter Skyum-Nielsen. Schønberg, 2007. 
 • Danskbogen. John Mogensen. Forlaget Systime, 1995. 
 • De sytten stavelsers magi. Kristian Ditlev Jensen. Dagbladet Politiken, 16. juli 2005 
 • Den bearbejdede virkelighed – om faktion. Lisbeth Borker og Povl Erik Brøndgaard. Forlaget Amanda, 1991. 
 • Den iscenesatte virkelighed. Gitte Horsbøl og Jette Meldgaard Harboe. Systime, 2005. 
 • Den tynde hud. Troels Kløvedal. Gyldendal, 4. udgave 2001. 
 • Dengang med hunden. Pia Juul. Tiderne Skifter, 2006. (Novellen ”Plejebarn for Lydia” s. 163). 
 • Dokumentation i praksis. Christine Holm og Christina Ellinor Thulin. Munksgaard, 2007. 
 • Drømmehøjen. Dy Plambeck. Dansklærerforeningens Forlag, 2008. 
 • Ecce Homo. Photographs by Elisabeth Ohlson 1996-1998. Elisabeth Ohlson. 1999. 
 • Erindringens indvielse. Niels Birger Wamberg. Gads Forlag, 1991. 
 • Erindringstråde. Le Klint. Forlaget Vindrose, 1999. 
 • Essay. Dansk i dybden. Birgitte Therkelsen. Gyldendal, 2008. 
 • Faglig læsning – fra læseproces til læreproces. Elisabeth Arnbak. Gyldendal, 2008. 
 • Falkenstjerne – Dansk litteratur 1. Fra Oldtiden til Aarestrup. Mogens Bjerring-Hansen (red.). Systime, 1994. 
 • Falkenstjerne – Dansk litteratur 3. Fra Tom Kristensen til nutiden. Mogens Bjerring-Hansen (red.). Gads Forlag, 1990. (Teksten ”På det tørre” af Benny Andersen). 
 • Fokus - en grundbog i film, tv og video. Per Katz og Henrik Poulsen. Gyldendal, 2002. 
 • Glansbilleder – og andre noveller. Martha Christensen. Gyldendal, 1996. (Novellen ”Stranden rundt” s. 80). 
 • Haiku på dansk – med skævt smil og skæve øjne. Bo Lille. Oneman, 2005. 
 • Højskolesangbogen. Højskolernes Hus, 2006. (Teksten ”Det er i dag et vejr”, Ludvig Holstein). 
 • Ind i teksten. Jørgen Aabenhus. Alinea, 1996. 
 • Ingenmandsland. Kirsten Thorup. Gyldendal, 2003. 
 • Klangen af et menneske. Nils Thorsen. Forlaget Ajour, 2003. 
 • La hellere mig. Lene Malmstrøm. Gyldendal, 1987. 
 • Levende billeder. Mimi Olsen og Hans Oluf Schou (red.). Systime, 2007. 
 • Lingvistik og poetik. Roman Jacobson. Vindrosen nr. 7, 1967 
 • Litteraturens redskaber. Karsten Møller og Nis Johannsen. Gyldendal, 2008. 
 • Litteraturhåndbogen. Ib Fisher Hansen og Ole Kragh. Gyldendal, 1995. 
 • Litterære genrer – analyse af epik, lyrik og drama. Birger Reker Holm. Birgers Bøger, 1999. 
 • Livshistorien. Bente Schwartz. Aschehoug, 2001.
 • Læseforståelse. Ivar Bråten. Klim, 2008. 
 • Matador – og vor egen tid. Ulrik Grubb, Karl-Johann Hemmersam og Jørgen Riskær Jørgensen. Munksgaard, 1995. 
 • Min rejsekammerat – kræften. Flemming Flyvholm. Dagbladet Politiken, 9. Maj 2007. 
 • Mit Livs Eventyr. H. C. Andersen. Arnold Busck, 1985. 
 • OmSorg - Solsort og snefnug – en novellesamling. Kirsten Borberg og Per Bøge (red.). Kræftens Bekæmpelse 1999. (Novellen ”Magnus i november”, Bo Green Jensen, s. 62). 
 • Poesi dér - danske raptekster 1988- 2004. Lars Bukdahl. Systime, 2004. 
 • Poesibog. Naja Marie Aidt. Gyldendal, 2008. 
 • Politikens håndbog i nudansk. Henrik Galberg Jacobsen og Peter Stray Jørgensen. Politiken, 2007. 
 • Politikens Nudansk Ordbog. Christian Becker-Christensen (red.). Politiken, 2005. 
 • Rejse i erindringen. Henrik Steen Møller. Politikens Forlag, 2003. 
 • Retorik. At kommunikere overbevisende. Helle Dittmer og Keld B. Jessen. Systime, 1994. 
 • Selvbiografier. Vibeke Blaksteen. Systime, 1999. 
 • Sidste søndag i oktober. Jan Sonnergaard. Gyldendal, 2000. 
 • Skriv din historie. Birgit Faber Studstrup og Mette Thomsen. Dansklærerforeningens Forlag, 2007. 
 • Social- og sundhedshjælper 1-2. Munksgaard, 2007. 
 • Solsort og snefnug. En novellesamling. Kirsten Borberg, Per Bøge og Jens Raahauge (red.). Kræftens Bekæmpelse, 1999. 
 • Spejlbilleder – en udstilling af selvportrætter. Mette Bligaard (red.). Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg, 1993. (Teksten ”Selvportrætter i dag – selvudlevering eller selviscenesættelse” af Peter Michael Hornung). 
 • Sprogets veje. Damkjær, Kieler og Thygesen. Gads forlag, 2004. 
 • Stilistik – sprogets former og litterære figurer. Kirsten Rask. Hans Reitzels Forlag, 1995. 
 • Stilistik. Håndbog i tekstanalyse. Keld Gall Jørgensen. Gyldendal, 1996. 
 • Storbystodder – samlede tekster 2003–1994. Jokeren. Lindhardt og Ringhof, 2003. 
 • Takt og tone. Hvordan vi omgaas. Emma Gad. Gyldendal, 1985 (udkom første gang i 1918). 
 • Tante Andante. Halfdan Rasmussen. Forlaget Schönberg, 1985. 
 • Textanalyse.dk. Jørn Ingemann Knudsen. Systime, 2005. 
 • The case method – road map for how best to study, analyse and present cases. Nils Randrup. International Management Press, 2007 
 • Til sidst. Asger Baunsbak-Jensen. Poul Kristensens forlag, 2001. 
 • Tryghedsnarkomaner. Vita Andersen. Gyldendal, 1977. 
 • Verdens værste tour. Jens Alstrup. Borgens Forlag, 2004. 
 • Videregående læsning. Carsten Elbro og Per Nielsen. Dansklærerforeningen, 1996
Ekstramateriale

Her kan du downloade ekstramateriale til Danskbogen til social- og sundhedselever.

 
Del 1 Kommunikation
Kommunikation - test-dig-selv-øvelse

Dit professionelle sprog, mundtligt - gruppeøvelser

Orientering til patienten, mundtligt (niveau 2) - gruppeøvelser

Dit professionelle sprog, skriftligt - gruppeøvelser
Kapitlet "At læse og skrive på nettet"

Del 2 TekstarbejdeFiktion (noveller): "Terminal"

Fiktion (noveller): novelleanalyse

Fiktion (noveller): test-dig-selv-øvelse

Fiktion (digte): eksempel på folkevise

Fiktion (digte): test-dig-selv-øvelse
Det gyldne snit

Fiktion (spillefilm): filmanalyse

Fiktion (spillefilm): test-dig-selv-øvelse

Nonfiktion: artikelanalyse

Nonfiktion: test-dig-selv-øvelse

Faktion: kapitel om reklameanalyse


Faktion: reklameanalyse


Faktion: test-dig-selv-øvelse


Svar på test-dig-selv-øvelser

Ekstramateriale til hele Danskbogen 

Tjek inden du afleverer en opgave

Svar til Refleksioner over tekst 1 og 2, s. 139

Rettelser fra 1. til 2. oplag
Miniordbog

Danskbogen til social- og sundhedselever - 2. udgave
Aya Køllgaard Carlsen, Birgitte Andersen, Jesper Hansen & Lisbeth Bjerrum Jensen
2. udgave 2015
ISBN: 9788712050803
Antal sider: 240 sider
Pris: 250,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 05-01-2015