Danskbogen til grundforløbet - F-, E-, D- og C-niveau

Danskbogen til grundforløbet - F-, E-, D- og C-niveau

Danskbogen til grundforløbet består af en trykt bog samt eksisterende ekstramateriale på Gads hjemmeside. Derudover findes der en digital udgave af bogen. Bogen henvender sig bredt til alle Grundforløbselever på SOSU- og PAU-området.

Læs mere

Dette er bogen til dig, der skal have dansk på grundforløbet rettet mod SOSU- eller PA-uddannelsen.
På grundforløbet skal du arbejde med dansk på F, E, D eller C-niveau.

Målene i danskfaget er inddelt i fire kompetenceområder: kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling.
Kommunikation betyder den måde, vi udveksler informationer med hinanden på. I dansk skal du arbejde med de måder, vi bedst kommunikerer på, for det har du brug for at være god til i dit kommende erhverv.
I arbejdet med læsning skal du blive bedre til at kunne læse og forstå tekster, og du skal kunne bruge gode strategier til at få mest muligt ud af det, du læser.
I fortolkning skal du kunne analysere og fortolke fx tekster, billeder eller film.
Når du arbejder med fremstilling (fremstillingsformer), formidler du noget til nogen enten skriftligt, mundtligt eller i en kombination som fx et oplæg med en PowerPoint-præsentation.
Bogen består af tre dele. Du kan vælge at læse det hele, eller du kan bruge bogen som opslagsbog og læse dét, som du har brug for.
Den første del hedder Det, du skal vide. Her kan du læse om de ting, du har brug for at vide om kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling for at nå målene i dansk.
I den næste del, der hedder Sådan kan du gøre, finder du seks temaer. De lægger op til, at du træner din viden i dansk på en måde, der inddrager de andre fag på grundforløbet: erhvervsfagene, hvis du er på grundforløb 1, og det uddannelsesspecifikke fag, hvis du er på grundforløb 2. Det betyder, at du kan se en sammenhæng mellem dansk og de øvrige fag, og hvordan dansk fører frem til den uddannelse, du skal i gang med.

De seks temaer i Sådan kan du gøre er
1. Rollen som fagperson og gode rollemodeller
2. Den gode fortælling for børn
3. Unge, kærlighed og sex
4. At arbejde med ældre
5. Mad
6. Hygiejne

Hvert tema er bygget op med en indledning, hvor du kan se formålet med temaet, et afsnit om hvordan temaet hænger sammen med din øvrige uddannelse og dernæst en række forskellige opgaver inden for temaet. Du kan løse alle opgaverne eller blot vælge nogle af dem. Ud for hver opgave står der, hvad målene er for opgaven, og hvilket niveau opgaven henvender sig til. Du kan sagtens lave opgaver, der er til et andet niveau, end det du følger; så kan du blot gå mere eller mindre i dybden med opgaven.
Den sidste del af bogen er en samling af Det, du skal bruge. Her finder du analysemodeller og skabeloner til, hvordan du kan arbejde med danskfaget.

 
Indholdsfortegnelse

DEL 1 DET, DU SKAL VIDE
Kapitel 1 Kommunikation
Kapitel 2 Læsning
Kapitel 3 Analyse og fortolkning
Kapitel 4 Fremstilling


DEL 2 SÅDAN SKAL DU GØRE
Kapitel 5 Temaer


DEL 3 DET, DU SKAL BRUGE
Skabeloner og analysemodeller

Download quizzer

Her kan du downloade quizzer (og svar) til bogen.  Quizzer                                                                                                                           
Ekstramateriale
Kapitel 1 - Kommunikation
Kapitel 2 - Læsning
Kapitel 3 - Analyse og fortolkning

Kapitel 4 - Fremstilling

Klik desuden HER for at svare på quizzer, der afprøver din viden i de fire første kapitler

Tema 1 - Rollen som fagperson og gode rollemodeller
Tema 2 - Den gode fortælling for børn
Tema 3 - Unge, kærlighed og sex
Tema 4 - At arbejde med ældre
Tema 5 - Mad
Tema 6 - Hygiejne
Opgave - find danskfaglige ord
Tjek inden du afleverer opgave
Ressourcer for elever med dansk som andetsprog
Ressourcer for ordblinde elever og elever med læsevanskeligheder
Kilder benyttet i ekstramaterialet
Download artikler om Madspild (findes også på side 160)
Download artikel "Jørgen fik Dødssprøjte"                                                                        
Danskbogen til grundforløbet - F-, E-, D- og C-niveau
Redigeret af: Inge Hass Norlyk & Lisbeth Bjerrum Jensen
1. udgave 2016
ISBN: 9788712053125
Antal sider: 216 sider
Pris: 250,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 01-11-2016