Dansk på de tekniske og merkantile grunduddannelser

Dansk på de tekniske og merkantile grunduddannelser

Denne bog er til de elever, som skal have faget dansk som en del af deres erhvervsuddannelse.

Pris: 299,95 kr.
Køb
Læs mere

Denne bog er til de elever, som skal have faget dansk som en del af deres erhvervsuddannelse. Den tager udgangspunkt i målene for faget dansk i Undervisningsministeriets bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne.

Bogen er en revideret og ajourført udgave af Dansk på social- og sundhedsuddannelserne. Grund- og hovedforløbet, som er blevet tilpasset de tekniske og merkantile uddannelser. Denne udgave dækker niveau. E-C og kan anvendes på grundforløbet.

På baggrund af de faglige mål er bogen inddelt i fire overordnede kompetenceområder:

  • Kommunikation
  • Læsning
  • Analyse og fortolkning
  • Fremstilling.

Disse fire områder har hver deres kapitel i bogen. Hvert kapitel indledes med nogle tekster og billeder, som kan anvendes til refleksion over emnet i det pågældende kapitel.

Bogen indeholder desuden en række øvelser. Der er både øvelser, som eleven kan lave alene, og gruppeøvelser.

I bogens sidste kapitel findes analysemodeller samt modeller og skabeloner til fx feedback, notater, dispositioner og ordkendskab. Endelig er der en samling af litteratur og links, hvor elever og undervisere kan finde mere viden om emnerne.

Dansk på de tekniske og merkantile grunduddannelser
Ane Stine Klein Knudsen & Michael Nielsen
1. udgave 2022
Softcover
ISBN: 9788712068181
Antal sider: 256
Pris: 299,95 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 27-10-2022