Social- og sundhedssektoren 1

Social- og sundhedssektoren 1

Bogen indgår i Sosu Care-serien og er til social- og sundhedshjælperelever. I bogen får du kendskab til de love og regler, du er ansat under, og som du fremover skal arbejde under. Du kan også læse om din rolle som fagperson og myndighedsperson.

Læs mere

Social- og sundhedssektoren 1 dækker målene for faget på social- og sundhedshjælperuddannelsen. Bogen dækker målene for faget efter den nyeste uddannelsesordning.

I bogen får læseren kendskab til de love, som har relevans for social- og sundhedshjælperen under ansættelsen og i det daglige arbejde. For eksempel beskrives rollerne som fagperson og som myndighedsperson. Rollerne analyseres og social- og sundhedshjælperens pligter og rettigheder synliggøres.

Social- og sundhedssektoren 1 gennemgår, hvordan opgaverne kan fordeles mellem faggrupperne, så borgeren får det mest sammenhængende pleje- og behandlingsforløb. Samtidig skal social- og sundhedshjælperen vide, hvem man skal samarbejde med for at løse en situation i praksis.

Kommunernes politiske mål på social- og sundhedsområdet viser, hvordan kommunen prioriterer sin service til borgerne. Det ses bl.a. i de kvalitetsstandarder og det serviceniveau, som social- og sundhedshjælperen skal arbejde efter.

Dokumentation er lovpligtig og skal sikre et sammenhængende forløb hos borgeren. Blandt andet bruges dokumentationen som kilde, når man vurderer, om borgeren skal have mere eller mindre hjælp. Bogen gennemgår kravene til faglig dokumentation, og hvordan man bruger arbejdspladsens dokumentationssystemer.

Til dagligt skal social- og sundhedshjælperen overholde etiske regler og love. I bogen gennemgås derfor etiske problemstillinger som tavshedspligt, videregivelse af oplysninger, borger- eller patientsikkerhed, utilsigtede hændelser, selvbestemmelsesret, omsorgspligt og magtanvendelse.

Indholdsfortegnelse

Læsevejledning

Del 1 HJÆLPER I SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN
Kapitel 1 Faget social- og sundhedssektoren (Pia Stryger)
Kapitel 2 Social- og sundhedshjælperens arbejde i sundhedssektoren (Pia Stryger)
Kapitel 3 Demokrati (Hans Henrik Jacobsen)
Kapitel 4 Social- og sundhedspolitik (Jørgen Sauer)

Del 2 HJÆLPER PÅ ARBEJDSPLADSEN
Kapitel 5 Kvalitet og service til ældre (Hans Henrik Jacobsen)
Kapitel 6 Faglig dokumentation (Jørgen Sauer)
Kapitel 7 Magtanvendelse (Jørgen Sauer, Betty Lillevang)

Læsevejledning

Denne bog henvender sig til dig, der skal lære om social- og sundhedssektoren i din uddannelse til social- og sundhedshjælper. Bogen følger den nyeste bekendtgørelse for din uddannelse og opfylder dermed målene for faget. Du kan bruge bogen i både dine skole- og praktikperioder.

Emner
Hvert kapitel har sit eget emne. Du kan læse bogen fra start til slut. Eller du kan bruge den til slå op i, når du arbejder med bestemte emner. Du kan også lade dig inspirere af bogen til at handle i bestemte situationer. Tanken er, at bogens billeder, opgaver og refleksionsrum lægger op til refleksion og debat både i skolen og i praktikken.
For nemheds skyld kalder vi social- og sundhedshjælperen for “hun” og borgeren for “han” i denne bogserie.

Historier
Hvert kapitel indledes med en Historie 1 og en Historie 2. De to historier skildrer en bestemt situation set ud fra to forskellige synsvinkler. Vi har valgt eksempler på situationer, som du typisk kan komme ud for i dit arbejde som social- og sundhedshjælper. Ideen er at vise, at der altid er mindst to forskellige sider af samme sag. Efter historierne får du uddybet det emne, som hvert enkelt kapitel handler om.

Refleksionsrum
Kapitel 2 til 7 afsluttes med to refleksionsrum. I refleksionsrummet kan du stoppe op og tænke over den situation, som blev beskrevet i Historie 1 og 2. I det første refleksionsrum kan du se eksempler på, hvordan du kan bruge din nye viden til at forstå situationen. I det andet refleksionsrum får du nogle spørgsmål, der lægger op til refleksion. Ved at svare på dem kan du øve dig i at omsætte din nye viden til praksis.

Praktikøvelser
Undervejs i gennemgangen af bogens emner vil du møde praktikøvelser. De lægger op til, at du øver dig i praksis på dit praktiksted. Du skal gennemføre praktikøvelserne i samarbejde med praktikvejlederen og en borger. Det skal ske med udgangspunkt i borgerens behov. Det er vigtigt, at borgerens grænser respekteres. Han eller hun skal have mulighed for at sige til og fra. Derfor skal du altid på forhånd fortælle, hvad øvelsen går ud på. Så vælger den enkelte borger selv, om han eller hun vil deltage.

Litteratur og links
Henvisninger til relevant litteratur og links til bogens kapitler finder du bagest i hvert kapitel.
Oversigt over forfatternes baggrundslitteratur findes på bogens hjemmeside.

God fornøjelse med bogen!
Fagredaktørerne 
København 2012

Ekstramateriale

Her kan du finde ekstramateriale til bogen Social- og sundhedssektoren 1:

Utilsigtet hændelse

Samlede praktikøvelser
Mål og indhold
Stikordsregister for
Sosu Care-hjælperserie
Miniordbog
Social- og sundhedssektoren 1
Betty Lillevang, Hans Henrik Jacobsen, Jørgen Sauer & Pia Stryger
Redigeret af: Anne Marker & Pia Stryger
1. udgave 2012

ISBN: 9788712047599
Antal sider: 128 sider
Pris: 150,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag