Psykologi og kommunikation 1

Psykologi og kommunikation 1

Bogen indgår i Sosu Care-serien. Bogen er til dig, der vil være social- og sundhedshjælper. I bogen skal du arbejde med emner inden for psykologi, pædagogik og kommunikation, der knytter sig til dit fremtidige arbejde.

Læs mere

Psykologi og kommunikation 1 er til social- og sundhedshjælpere. Bogen dækker fagets mål fra den nyeste uddannelsesordning.

Social- og sundhedshjælperens egen læring og refleksion har betydning for uddannelsen og for resten af livet. Bogen giver forskellige bud på, hvordan man kan lære og sætte faglige refleksioner i system.

Bogen gennemgår kulturbeskrivelser, og understreger betydningen af at anerkende og støtte borgerens kulturelle identitet.  Social- og sundhedshjælperens normer, holdninger og værdier udfordres derfor i bogen med etiske dilemmaer fra praksis.

Igennem samarbejde med borger, pårørende og kolleger indgår social- og sundhedshjælperen i en mellemmenneskelig relation. Bogen beskriver, hvordan man kan være med til at skabe den bedst mulige relation til sine samarbejdspartnere.  I samarbejdet med andre faggrupper skal social- og sundhedshjælperen kende forskellige faggruppers kompetencer.

Professionel kommunikation er et af de vigtige redskaber i plejen. Det har betydning, hvordan man målretter det talte sprog og kropssproget. Kommunikation kan også bruges til at forebygge konflikter i samarbejdet med borger, pårørende og kolleger.

Social- og sundhedshjælperen møder mange ældre mennesker, der sørger eller er i krise i forbindelse med et tab, og bogen kommer med bud på, hvordan man kan støtte mennesker i sorg og krise.

Indholdsfortegnelse

Læsevejledning

Del 1 Psykologi, læring og kultur
Kapitel 1 Om faget Psykologi og kommunikation (Betty Lillevang)
Kapitel 2 Egen læring og refleksion (Betty Lillevang, Mette Ludvigsen, Lene Wedele Henriksen)
Kapitel 3 Identitet (Anne Klitgaard-Nielsen, Mette Ludvigsen)
Kapitel 4 Aldring (Anne Klitgaard-Nielsen, Mette Ludvigsen)
Kapitel 5 Kulturmøder (Connie Brusvang)
Kapitel 6 Etik og moral (Mette Ludvigsen, Lene Wedele Henriksen) 

Del 2 Kommunikation og samarbejde
Kapitel 7 Kommunikation (Mette Ludvigsen, Lene Wedele Henriksen)
Kapitel 8 Samarbejde (Betty Lillevang)
Kapitel 9 Konflikthåndtering (Mette Ludvigsen, Lene Wedele Henriksen)
Kapitel 10 Sorg og krise (Betty Lillevang, Mette Ludvigsen, Lene Wedele Henriksen)

Læsevejledning

Denne bog henvender sig til dig, der læser psykologi og kommunikation som led i uddannelsen til social- og sundhedshjælper. Bogen følger den nyeste bekendtgørelse for din uddannelse og opfylder dermed de mål, der er sat for faget. Du kan bruge bogen i både dine skole- og praktikperioder.

Historier
Hvert kapitel indledes med en Historie 1 og en Historie 2. De to historier skildrer en bestemt situation set ud fra to forskellige synsvinkler. Vi har valgt eksempler på situationer, som du typisk kan komme ud for i dit arbejde som social- og sundhedshjælper. Ideen er at vise, at der altid er mindst to forskellige sider af samme sag. Efter historierne får du uddybet det emne, hvert enkelt kapitel handler om.

Refleksionsrum
Hvert kapitel afsluttes med to refleksionsrum. I refleksionsrummet kan du stoppe op og tænke over den situation, som blev beskrevet i Historie 1 og 2. I det første refleksionsrum får du nogle eksempler på, hvordan du kan bruge din nye viden til at forstå situationen. I det andet refleksionsrum får du nogle spørgsmål. Ved at svare på dem kan du øve dig i at omsætte din nye viden til praksis.

Praktikøvelser
Undervejs i bogen vil du i hvert kapitel møde praktikøvelser. De lægger op til, at du øver dig i praksis på dit praktiksted. Du kan gennemføre praktikøvelserne i samarbejde med praktikvejlederen og en borger. Det skal ske med udgangspunkt i borgerens behov. Det er vigtigt, at borgerens grænser respekteres. Han eller hun skal have mulighed for at sige til og fra. Derfor skal du altid på forhånd fortælle, hvad øvelsen går ud på. Så kan den enkelte borger selv vælge, om han eller hun vil deltage.

Litteratur og links
Henvisninger til relevant litteratur og links finder du i slutningen af hvert kapitel. Oversigt over forfatternes baggrundslitteratur findes på bogens hjemmeside.

Rigtig god læselyst.
Fagredaktørerne 
København 2012

Anvendt litteratur

Her kan du finde den anvendte litteratur fra Psykologi og kommunikation 1:

 • Anerkendende pædagogik, Bente Lynge, Dansk Psykologisk Forlag, 2007.
 • Blandt løver – at leve med en livstruende sygdom, Marianne Davidsen Nielsen, Hans Reitzels Forlag, 2007.
 • Gerontologi – livet som gammel, Christine E. Swane, Ann Leonora Blaakilde, Kirsten Amstrup, Munksgaard, 2008.
 • Gerontologi – livet som ældre i det moderne samfund, Stine Glasdam, Bente Appel Esbensen, Dansk Sygeplejeråd og Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck, 2009.
 • Hvem er jeg – og hvis ja, hvor mange? Richard David Precht, Borgen, 2010.
 • Hvorfor ældes vi forskelligt? Kaare Christensen, Gyldendal, 2001.
 • Kommunikationskultur, Susanne Idum Mørch, Academica, 2008.
 • Min mor er død, Lene Johansen, Christine Antorini, Ritt Bjerregaard, Hanne-Vibeke Holst og Anne Linnet, Gyldendal, 2010.
 • Sig farvel – hvad præster ved om sorg, Julia Lahme, Rosinante, 2009.
 • Sorg – den dybeste ære glæden kan få, Lise Trap, Alfa, 2010.
 • Sorg-reaktionen hos efterlevende patienter behandlet i palliativt regi, cand.psych. Mai-Britt Guldin, – forskning fra Det Palliative Team, Århus Universitetshospital.
 • Sorgsprog – tak for nu og altid, Grethe Andersen, eget forlag, 2009.
 • Teamwork – metoder til effektivt samarbejde, Michael A. West, Dansk Psykologisk Forlag, 2008.
Ekstramateriale

Her kan du finde ekstramateriale til bogen Psykologi og kommunikation 1:

Hverdagsliv
Koncert øvelse 1
Isbjerg øvelse 2
Samlede praktikøvelser
Mål og indhold
Stikordsregister for
Soso Care-hjælperserie
Miniordbog

Psykologi og kommunikation 1
Anne Klitgaard-Nielsen, Betty Lillevang, Connie Brusvang, Lene Wedele Henriksen, Mette Ludvigsen & Stine Hesse Hansen
Redigeret af: Anne Marker & Betty Lillevang
1. udgave 2012
Hæftet
ISBN: 9788712047575
144 sider
Pris: 200,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag

Kig i bogen