Dansk på social- og sundhedsuddannelserne

Dansk på social- og sundhedsuddannelserne

Grund- og hovedforløbet

Bogen er til de elever, som skal have faget dansk som en del af deres erhvervsuddannelse.

Pris: 299,95 kr.
Køb
Læs mere

Dansk på social- og sundhedsuddannelserne. Grund- og hovedforløbet er til de elever, som skal have faget dansk som en del af deres erhvervsuddannelse. Den tager udgangspunkt i målene for faget dansk i Undervisningsministeriets Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne.

Bogen er en revideret, ajourført og samlet udgave af Danskbogen til grundforløbet og Danskbogen for social- og sundhedselever, niveau C. Denne nye udgave kan derfor anvendes gennem hele uddannelsesforløbet – fra grundforløbet til social- og sundhedsassistentuddannelsen.

På baggrund af de faglige mål er bogen inddelt i fire overordnede kompetenceområder:

  • Kommunikation
  • Læsning
  • Analyse og fortolkning
  • Fremstilling

Disse fire områder har hver deres kapitel i bogen. Hvert kapitel indledes med nogle tekster og billeder, som kan anvendes til refleksion over emnet i det pågældende kapitel.

Bogen indeholder desuden en række øvelser. Det er både øvelser, som eleven kan lave alene, og gruppeøvelser.

I bogens sidste kapitel findes analysemodeller samt modeller og skabeloner til fx feedback, notater, dispositioner og ordkendskab. Endelig er der en samling af litteratur og links, hvor elever og undervisere kan finde mere viden om emnerne.

På bogens hjemmeside findes supplerende materiale, fx test dig selv-øvelser og eksempler på konkrete analyser.

EKSTRAMATERIALE

Tilgå bogens digitale ekstramateriale HER.

Dansk på social- og sundhedsuddannelserne - Grund- og hovedforløbet
Redigeret af: Lisbeth Bjerrum Jensen, Bodil Høg & Michael Nielsen
1. udgave 2021
Softcover m. flapper
ISBN: 9788712059707
Antal sider: 252
Pris: 299,95 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 17-06-2021

Kig i bogen