Rehabilitering og sosu-faglig indsats 1

Rehabilitering og sosu-faglig indsats 1

Indeholder også: Arbejdsmiljø og ergonomi

Bogen indgår i Sosu Care-serien, og er til dig, der vil være social- og sundhedshjælper. Bogen er delt i to: 1. del handler om faget rehabilitering og sosu-faglig indsats. Del 2 er om faget arbejdsmiljø og ergonomi.

Læs mere

Rehabilitering og sosu-faglig indsats 1 er til social- og sundhedshjælpere. Bogen dækker fagets mål fra den nyeste uddannelsesordning. Bogens del 2 indeholder faget arbejdsmiljø og ergonomi.

Rehabilitering indebærer, at social- og sundhedshjælperen skal medvirke til en målrettet og vedholdende træning af borgerens daglige færdigheder. De daglige aktiviteter kan bidrage til at borgeren får et aktivt liv, hvor aldersforandringerne udsættes og livskvaliteten højnes.

Bogen beskriver, hvordan social- og sundhedshjælperen kan støtte borgeren under rehabiliteringen.

Bogen gennemgår, hvordan social- og sundhedshjælperen inddrager borgeren i aktiviteterne og hvordan man kan motivere borgeren til egenomsorg. De pårørende kan også med fordel inddrages i aktiviteter, fx når borgeren vil bruge aktivitetstilbud i nærmiljøet.

I bogen gennemgås, omgivelsernes holdninger til mennesker med handicap. Social- og sundhedshjælperen skal arbejde med, hvordan hun eller han bedst støtter borgeren til at mestre hverdagen med handicap. Funktionstab bliver i dag afhjulpet af velfærdsteknologiske hjælpemidler og ydelser. Social- og sundhedshjælperen skal derfor være med i processen om at vurdere de nye teknologiske løsninger.

Den praktiske hjælp, som social- og sundhedshjælperen udfører hos borgeren, skal planlægges, udføres og evalueres ud fra borgerens resurser, ønsker og behov. Hovedvægten om praktisk hjælp ligger i e-læringsprogrammet, sosu-care.dk.

I del 2 om Arbejdsmiljø og ergonomi gennemgås arbejdsmiljøets organisering, fysisk og psykisk arbejdsmiljø.  Arbejdsteknikker tager udgangspunkt i ergonomiske principper, som social- og sundhedshjælperen skal lære, før hun eller han forflytter en borger.

Sosu-care.dk - få adgang her

Når du har købt bogen Rehabilitering og sosu-faglig indsats 1, kan du få adgang til bogens e-læringsmateriale på denne måde:

 1. Først opretter du en profil – hvorefter du bliver sendt direkte tilbage på bogens side
 2. Dernæst indtaster du koden fra bogen side 2 – og får adgang til sosu-care.dk

Har du ikke en profil, kan du oprette en her:

>> Gå til oprettelse af profil

Har du allerede en profil kan du logge dig ind her:
Hvis du allerede har oprettet din profil og indtastet koden fra bogen, så skal du bare logge ind med dit brugernavn (e-mail) og adgangskode ovenfor. Så får du adgang til sosu-care.dk.

Har du problemer med at få adgang? Så send en mail til reception@gad.dk, så ser vi på problemet og vender hurtigst muligt tilbage.

Indholdsfortegnelse

Læsevejledning

Del 1 Rehabilitering
Kapitel 1 Om rehabilitering og sosu-faglig indsats – og om arbejdsmiljø og ergonomi
Kapitel 2 Sundhedsfremme og forebyggelse (Stine Hesse Hansen)
Kapitel 3 Aktiverende arbejde (Dorte Jørgensen)
Kapitel 4 Livskvalitet og livshistorie (Marie Louise Jespersen)
Kapitel 5 Vejledning af borgeren (Mette Ludvigsen og Lene Wedele Henriksen)
Kapitel 6 Sociale netværk (Hans Henrik Jacobsen)
Kapitel 7 Aktiviteter og rehabilitering (Dorte Jørgensen)
Kapitel 8 Kultur og aktiviteter (Marie Louise Jespersen)
Kapitel 9 Fysisk aktivitet og rehabilitering (Maurice Tillman)
Kapitel 10 Mad, måltider og rehabilitering (Claus Kjær Brandstrup)
Kapitel 11 Praktisk hjælp (Vibeke Skov)
Kapitel 12 Velfærdsteknologi (Maurice Tillman, Anne Marker)
Kapitel 13 Digitale aktiviteter (Maurice Tillman)
Kapitel 14 Mestring af handicap (Mette Ludvigsen og Lene Wedele Henriksen) 

Del 2 Arbejdsmiljø og ergonomi
Kapitel 1 Miljø (Christine Holm Donatzky)
Kapitel 2 Love og regler for arbejdsmiljøet (Christine Holm Donatzky)
Kapitel 3 Psykisk arbejdsmiljø (Maurice Tillman)
Kapitel 4 Fysisk arbejdsmiljø (Maurice Tillman)
Kapitel 5 Ergonomisk arbejdsteknik (Maurice Tillman)
Kapitel 6 Hjælpemidler (Marie Louise Jespersen)

Læsevejledning

Denne bog henvender sig til dig, der læser Rehabilitering og sosu-faglig indsats og Arbejdsmiljø og ergonomi som led i uddannelsen til social- og sundhedshjælper. Bogen følger den nyeste bekendtgørelse for din uddannelse og opfylder målene for de to fag. Du kan bruge bogen i både dine skole- og praktikperioder.

Emner
Hvert kapitel har sit eget emne. Du kan læse bogen fra start til slut. Eller du kan bruge den til at slå op i, når du ønsker at få uddybet et bestemt emne. Du kan også se i den, hvis du gerne vil have inspiration til, hvordan du kan handle i bestemte situationer. Endelig lægger bogens emner og billeder op til refleksion og debat med dine holdkammerater og din praktikvejleder.

For nemheds skyld kalder vi social- og sundhedshjælperen for “hun” og borgeren for “han” i denne bogserie.

Historier
Hvert kapitel indledes med en Historie 1 og en Historie 2. De to historier skildrer en bestemt situation set ud fra to forskellige synsvinkler. Vi har valgt eksempler på situationer, som du typisk kan komme ud for i dit arbejde som social- og sundhedshjælper. Ideen er at vise, at der altid er mindst to forskellige sider af samme sag. Efter historierne får du uddybet det emne, hvert enkelt kapitel handler om.

Refleksionsrum
Hvert kapitel afsluttes med to refleksionsrum. I refleksionsrummet kan du stoppe op og tænke over den situation, som blev beskrevet i Historie 1 og 2. I det første refleksionsrum får du nogle eksempler på refleksioner over, hvordan du kan bruge din nye viden til at forstå situationen. I det andet refleksionsrum får du nogle spørgsmål. Ved at svare på dem kan du øve dig i at omsætte din nye viden til refleksioner over praksis.

Praktikøvelser
Undervejs i gennemgangen af bogens emner vil du møde praktikøvelser. De lægger op til, at du øver dig i praksis på dit praktiksted. Du skal gennemføre praktikøvelserne i samarbejde med praktikvejlederen og en borger. Det skal ske med udgangspunkt i borgerens behov. Det er vigtigt, at borgerens grænser respekteres. Han skal have mulighed for at sige til og fra. Derfor skal du altid på forhånd fortælle, hvad øvelsen går ud på. Så kan den enkelte borger selv vælge, om han vil deltage.

Litteratur og links
Henvisninger til relevant litteratur og links til alle kapitler finder du efter hvert kapitel. Oversigt over forfatternes baggrundslitteratur findes på bogens hjemmeside.

Rigtig god læselyst.
Fagredaktøren 
København 2012

Anvendt litteratur

Her kan du finde den anvendte litteratur fra Rehabilitering og sosu-faglig indsats 1:

 • Arbejde med voksne plejekrævende mennesker i hjemmeplejen og døgninstitutioner mv. Branchenotat. Arbejdstilsynet, 1999.
 • Arbejdsmiljøvejviser 45. Vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøproblemer. Hjemme og døgninstitutioner mv. for voksne. Arbejdstilsynet, 2000.
 • Branchevejledning om stress, psykisk træthed og udbrændthed. Arbejdsmiljøfondet, 1995. www.bar-sosu-dk.
 • Dig og dit arbejdsmiljø. Svend Erik Christensen. Dafolo, 1993.
 • Giv borgeren et KRAM – pjece om kost, rygning, alkohol og motion.
 • Handlingsrummet for fleksibel og interaktiv arbejdsmodel i hjemmehjælpen – om mellemlederens ændrede rolle. Lars Fuglsang. Tidsskrift for arbejdsliv 2000; 3.
 • Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem. Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem, 2012.
 • Menneskelige resurser i hjemmehjælpen: fra pelsjæger til social entrepenør. Lars Fuglsang. Service developement, Internationalisation and Competences, rapport nr. 4. Center for servicestudier, Roskilde Universitetscenter, 2000.
 • Omsorg og livskvalitet i plejeboligen (rapport). Tine Rostgaard m.fl. Det nationale forskningscenter for velfærd, 2012.
 • Rummelighed er noget, man skaber, Eva Tverskov m.fl., BUPL, 2005.
 • Uddannelse og arbejdsliv i ældreområdet – en undersøgelse af tilfredsheden blandt social- og sundhedspersonale. FOA rapport, februar 2002.
Ekstramateriale

Her kan du finde ekstramateriale til bogen Rehabilitering og sosu-faglig indsats 1:

Skema over livsformer
Forenklet figur side 241
Samlede praktikøvelser
Fredericia-modellen

Mål og indhold
Stikordsregister for
Sosu Care-hjælperserie
Miniordbog

Rehabilitering og sosu-faglig indsats 1 - Indeholder også: Arbejdsmiljø og ergonomi
Anne Marker, Christine Holm Donatzky, Claus Kjær Brandstrup, Dorte Jørgensen, Hans Henrik Jacobsen, Lene Wedele Henriksen, Marie Louise Jespersen, Maurice Tillman, Mette Ludvigsen, Stine Hesse Hansen & Vibeke Skov
Redigeret af: Anne Marker
1. udgave 2012
Hæftet
ISBN: 9788712047568
328 sider
Pris: 410,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag