Kongen og hans mænd

Kongen og hans mænd

Danmarks politiske rigsinstitutioner ca. 1100-1332

Hvis man vil forstå et lands politiske system, er det ikke nok at se på lovgivningen.

Pris: 349,95 kr.
Køb
Læs mere

Hvis man vil forstå et lands politiske system, er det ikke nok at se på lovgivningen. Man må se både på de love, der fastlægger de politiske organers kompetence i forhold til hinanden, og på landets selvforståelse.I Kongen og hans mænd udfolder historikeren Thomas Riis med afsæt i de juridiske kilder de beføjelser, der i 1100-1300-tallet var givet Danmarks middelalderlige rigsinstitutioner (kongen, den kongelige hird, „rigets bedste mænd“, kongens råd og parlamentet eller danehoffet), og hvordan disse institutioner spillede sammen.

Han ser også på det danske monarkis selvforståelse, som den kom til udtryk i periodens officielle billedlige og skriftlige fremstillinger, først og fremmest i Saxos monumentale danmarkshistorie, Gesta Danorum. Kongen og hans mænd forklarer den danske forfatningsudvikling i århundredet mellem Valdemar 2. Sejrs død i 1241 og rigsopløsningen i 1300-tallet som et resultat af bl.a. periodens økonomiske udvikling – en udvikling, der var et direkte resultat af den klimaforværring, som indtrådte omkring 1250.

Presse

Her kan du finde pressemeddelelse og billedmateriale.

Alle billeder skal bruges ifølge med omtale eller anmeldelse af bogen og med tydelig kildeangivelse/fotografkreditering.

     

 

Forside


Forfatterfoto af Thomas Riis
Kongen og hans mænd - Danmarks politiske rigsinstitutioner ca. 1100-1332
Thomas Riis
1. udgave 2018
Hardback
ISBN: 9788793229877
Antal sider: 474
Pris: 349,95 kr.
Udgiver: Historika
Udgivelsesdato: 24-04-2018

Forfatter

Thomas Riis

Thomas Riis

Thomas Riis, f. 1941, professor ved European University Institute i Firenze 1979-80 og ved Christian-Albrechts-Universität, Kiel, 1994-2008. Læs mere