Søren Kierkegaards Skrifter

Søren Kierkegaards Skrifter er en kommenteret, historisk-kritisk nyudgivelse af alle Kierkegaards værker, af hans journaler, notesbøger og løse papirer samt af kendte breve og dedikationer.

Skriftserien er udgivet af Søren Kierkegaard Forskningscenteret på Gads Forlag.

Læs mere

Søren Kierkegaards Skrifter består af 28 bind med tekst og 27 bind med kommentarer. Udgaven er opdelt i fire grupper:

1. De trykte skrifter
2. De ikke-trykte skrifter
3. Journaler, notesbøger og løse papirer
4. Breve og dedikationer

Hvert tekstbind ledsages af et bind med kommentarer, der bærer mærket K efterfulgt af nummeret på det tekstbind, det hører til. K1 betegner således kommentarbindet til tekstbind 1. Eneste undtagelse er Enten-Eller, hvor der til de to tekstbind kun er knyttet ét kommentarbind, som derfor benævnes K2-3.

Søren Kierkegaards Skrifter er tilrettelagt af grafisk designer Bent Rohde i et enkelt, smukt og letlæseligt layout.

Siden 2009 er skriftserien redigeret af Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg. De første bind udkom i 1997; værket blev afsluttet i 2013.

Søren Kierkegaards Skrifter kan købes som enkeltbind (med tilhørende kommentarbind) eller i abonnement.