Søren Kierkegaards Skrifter - Bind 15 og K15

Søren Kierkegaards Skrifter - Bind 15 og K15

SKS 15 indeholder de fire første af i alt otte utrykte skrifter, dvs. skrifter, som ikke blev udgivet i Kierkegaards levetid.

Pris: 525,00 kr.
Køb
Læs mere

Bindet dækker perioden 1840-47 og indeholder ”Et Øieblik, Hr. Andersen!”, Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est, "Polemik mod Heiberg" og Bogen om Adler.

Den korte polemiske artikel ”Et Øieblik, Hr. Andersen!” er skrevet i slutningen af oktober 1840 på baggrund af H.C. Andersens teaterstykke En Comedie i det Grønne.

Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est er i hovedsagen skrevet i anden halvdel af 1842. Det er en længere filosofisk novelle med selvbiografisk præg om den senere pseudonym Johannes Climacus. ”Polemik mod Heiberg” er en større materialesamling skrevet i julen 1843. Heri reagerer Kierkegaard skarpt på tidens førende litterære skikkelse J.L. Heibergs kritik af Gjentagelsen, som Kierkegaard havde udgivet tidligere samme år.

Bogen om Adler er i sin første version skrevet i tidsrummet fra sommeren 1846 til januar 1847, men senere redigeret og omlagt adskillige gange af Kierkegaard. Bogen er hans forsøg på at komme til rette med den bornholmske præst A.P. Adler som forfatter og fænomen. Adler hævdede at have modtaget en åbenbaring og blev i den forbindelse afskediget som præst.

Det ledsagende kommentarbind indeholder en samlet indledning, beskrivelser af hvert enkelt manuskript, redegørelser for papirernes datering og kronologi samt forklaring af alle ord, citater og sagforhold, der ikke er umiddelbart tilgængelige i Kierkegaards tekst.

Søren Kierkegaards Skrifter - Bind 15 og K15
Søren Kierkegaard
1. udgave 2012
ISBN: 9788712047780
Antal sider: 643 sider, indbundet
Pris: 525,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 03-05-2012