Søren Kierkegaards Skrifter - Bind 8 og K8

Søren Kierkegaards Skrifter - Bind 8 og K8

En Literair Anmeldelse - Opbyggelige Taler i forskjellig Aand

Pris: 525,00 kr.
Køb
Læs mere

Ifølge sin egen forståelse har Kierkegaard ikke skrevet En literair Anmeldelse som forfatter, men som kritiker; alligevel er bogen dog mere end blot en anmeldelse. Med afsæt i Thomasine Gyllembourgs novelle To Tidsaldre leverer Kierkegaard sin mest prægnante og sammenhængende analyse af det moderne samfund, som det viser sig i pressen, i omgangsformerne og i forholdet mellem øvrighed og undersåtter.

Sideløbende med sit pseudonyme forfatterskab fra 1843 til 1845 udgav Kierkegaard i eget navn seks hefter med opbyggelige taler og ét hefte med lejlighedstaler. Det er denne linie i forfatterskabet, der videreføres med Opbyggelige Taler i forskjellig Aand, der udkom i marts 1847, og som indledte rækken af kristelige skrifter frem til 1851. Bogen udgøres af tre separat paginerede dele: første del, »En Leiligheds-Tale«, er én lang tale, tænkt ved anledning af et skriftemål, anden del, »Hvad vi lære af Lilierne paa Marken og af Himmelens Fugle«, består af tre taler, tredje del, »Lidelsernes Evangelium«, er sammensat af syv kristelige taler.

Det ledsagende kommentarbind indeholder en spændende beskrivelse af manuskriptmaterialet og 2.386 kommentarer, der søger at klarlægge, hvad der ikke er umiddelbart tilgængeligt, og som gør denne udgivelse til den mest brugervenlige udgave af En literair Anmeldelse og Opbyggelige Taler i forskjellig Aand.

Søren Kierkegaards Skrifter - Bind 8 og K8
Søren Kierkegaard
1. udgave 2004
ISBN: 8712041459
ISBN: 9788712041450
Antal sider: 782 sider, indbundet
Pris: 525,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag