Søren Kierkegaards Skrifter - Bind 17 og K17

Søren Kierkegaards Skrifter - Bind 17 og K17

Journalerne AA - BB - CC - DD

Pris: 525,00 kr.
Køb
Læs mere

Fra sin tidligste ungdom til sin død førte Søren Kierkegaard (1813-55) journaler og notesbøger.

Bind 17 indeholder hans ungdomsjournaler, som han skrev fra 1833 til 1839, og som han selv mærkede AA, BB, CC og DD. Disse journaler udgives for første gang i deres helhed og i et tospaltet bredformat - et typografisk nybrud - så læseren kan følge, hvordan Kierkegaard foldede siderne på langs, skrev sine optegnelser i inderspalten og sine tilføjelser og senere bemærkninger i yderspalten.

Læseren kan nu kikke Kierkegaard over skulderen - ind i hans værksted og se, hvorledes en optegnelse kan udgøre et helt kompleks af tekster fra forskellige tider. Og ved hjælp af avanceret lys- og elektronmikroskopi er det lykkedes at trænge ind bag de overstregninger, han selv lavede, og de indgreb, senere udgivere dristede sig til at foretage.

Her fremtræder den rigtige Kierkegaard for første gang.

Journalen AA indeholder Kierkegaards optegnelser fra sommeropholdet i Gilleleje 1835, hvor han kom til den selverkendelse: »Det kommer an paa at forstaae min Bestemmelse, at see, hvad Guddommen egentlig vil, at jeg skal gjøre; det gjælder om at finde en Sandhed, som er Sandhed for mig, at finde den Idee, for hvilken jeg vil leve og døe.« Her ligger frøene og spirer til den filosofi og kristendomsforståelse samt til den litterære form, der senere foldede sig ud i fuldt flor i værkerne.

I BB kan man følge hans optagethed af de tre store skikkelser Faust, Den evige Jøde og Don Juan, der repræsenterer tvivlen, fortvivlelsen og forførelsen.

I CC findes Kierkegaards latinske oversættelser fra græsk af dele af brevene i Det Nye Testamente.

Og i DD kan man få indblik i hans teologiske eftertænkning og nytænkning af traditionen og iagttage en række litterære forsøg - bl.a. hans aldrig fuldførte parodiske studenterkomedie Striden mellem den gamle og den nye Sæbekielder.

De tidlige journaler er sprælske, åbne, eksperimenterende, et endnu ikke fuldmodent genis afsøgende indfald, penneprøver, skitser, notater fra forelæsninger og excerpter fra læste værker, fulde af brudflader, der skyder sig ud og ind i forhold til hinanden og til hans eget liv. De viser et ungt menneske i færd med at udvikle sig til teolog, filosof og forfatter - kort sagt til Søren Kierkegaard.

Det ledsagende kommentarbind indeholder en spændende beskrivelse af manuskriptmaterialet og ca. 2.700 kommentarer, der stort set forklarer og opsporer alt, hvad der er værd at få opklaret, og som gør den videnskabelige udgivelse til den mest tilgængelige udgave af Kierkegaards journaler.

Søren Kierkegaards Skrifter - Bind 17 og K17
Søren Kierkegaard
1. udgave 2000
ISBN: 8712036420
ISBN: 9788712036425
Antal sider: 883 sider, indbundet
Pris: 525,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag