Søren Kierkegaards Skrifter - Bind 28 og K28

Søren Kierkegaards Skrifter - Bind 28 og K28

Breve og dedikationer

Pris: 525,00 kr.
Køb

Læs mere

Søren Kierkegaards Skrifter – Bind 28 og K28
Breve og dedikationer

Bind 28 indeholder mere end 300 breve til og fra Kierkegaard. Brevene fordeler sig på 14 grupper af korrespondancer: ”Familien Kierkegaard”, ”Studiekammerater og bekendte”, ”Familien Heiberg”, ”Emil Boesen”, ”Kongehuset og offentlige myndigheder”, ”Regine Olsen, gift Schlegel”, ”Lærere”, ”Familien Lund”, ”Sekretær, bogtrykker, redaktører og forlæggere”, ”Gejstlige”, ”Følgebreve, takkebreve, anmodninger m.m.”, ”J.L.A. Kolderup-Rosenvinge”, ”Rasmus Nielsen” og ”Læserinder”.

Endvidere indeholder bindet Kierkegaards egenhændige dedikationer i bøger sendt til udvalgte personer i samtiden. Det drejer sig om tidligere lærere fra Borgerdydsskolen og universitetet, gejstlige og verdslige honoratiores og notabiliteter, litterære kolleger og scenekunstnere samt familie og personligt bekendte.

I forhold til sin umiddelbare forgænger, Niels Thulstrups Breve og Aktstykker (1953-54), inde­holder bind 28 en lille snes nye breve og godt tre gange så mange dedikationer.

Det ledsagende kommentarbind indeholder indledninger, beskrivelser af manuskripter samt redegørelser for brevenes datering og kronologi. Endelig bringes forklaringer af alle ord, citater og sagforhold, der ikke er umiddelbart tilgængelige i brevene og dedikationerne.


Søren Kierkegaards Skrifter - Bind 28 og K28 - Breve og dedikationer
Søren Kierkegaard
1. udgave 2013
ISBN: 9788712048886
Antal sider: 541 + 719 sider, indbundet
Pris: 525,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag