Søren Kierkegaards Skrifter - Bind 27 og K27

Søren Kierkegaards Skrifter - Bind 27 og K27

Løse papirer

Pris: 525,00 kr.
Køb
Læs mere

SKS27 indeholder optegnelser fra 591 blade, ark, lapper, strimler, papstykker, sammenhæftninger m.v. fra efteråret 1830 til sensommeren 1855, inklusive Kierkegaards første og sidste optegnelser.

Løse papirerer inddelt i tre tidsafsnit. Første del dækker perioden 1830-43 og indeholder bl.a. Kierkegaards studier i Don Juan-, Faust- og Ahasverus-skikkelserne, noter fra universitetsforelæsninger, bibeleksegese samt tidlige teologiske, æstetiske og filosofiske refleksioner. Anden del, 1843-52, rummer ’Jordrystelsen’, som har haft stor indflydelse på den biografiske læsning af Kierkegaard, udkast til hans kommunikationsteoretiske forelæsninger ’Meddelelsens Dialektik’, blandede optegnelser om Grundtvig, Corsaren, afholdsbevægelsen, folkeregeringen m.m. I tredje del, 1852-55, fyldes optegnelserne af Kierkegaards opgør med autoriteterne, det kirkelige establishment og den officielle kristendomsforkyndelse.

Med det forskelligartede materiale skrevet over et spand af 25 år er Løse papirer et bind, som enhver Kierkegaard-interesseret bør have. Her gives et fascinerende indblik i udviklingen af forfatterens tænkning og arbejde. For første gang er papirerne tilrettelagt, som Kierkegaard selv ordnede dem. Dele heraf kendes kun fra indirekte overlevering, da originalmanuskripterne er gået tabt.Tekstbindet er foruden tekstkritisk noteapparat forsynet med 32 illustrationer af manuskripterne. Det ledsagende kommentarbind indeholder en samlet indledning, beskrivelser af hvert enkelt manuskript, redegørelser for papirernes datering og kronologi samt forklaring af alle ord, citater og sagforhold, der ikke er umiddelbart tilgængelige i Kierkegaards tekst.

Redaktion: Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg.Søren Kierkegaards Skrifter - Bind 27 og K27
Søren Kierkegaard
1. udgave 2011
ISBN: 9788712046240
Antal sider: 702 + 1166 sider
Pris: 525,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag