Søren Kierkegaards Skrifter - Bind 19 og K19

Søren Kierkegaards Skrifter - Bind 19 og K19

Notesbøgerne 1-15

Pris: 525,00 kr.
Køb
Læs mere

Foruden sine journaler havde Søren Kierkegaard (1813-55) også en række notesbøger, som han gjorde sig notater i, mens han læste eller gik til forelæsninger. I november sidste år og maj i år udkom alle hans ungdomsjournaler, som han førte fra 1833 til 1846, og som han selv mærkede AA til KK.

Her kommer de 14 notesbøger, som Kierkegaard skrev i fra 1833 til 1843, og notesbog 15 fra 1849, hvori han beskriver forholdet til sin ungdomsforlovede Regine Olsen. Disse notesbøger udgives for første gang i deres helhed og i et tospaltet bredformat - et typografisk nybrud - så læseren kan følge, hvordan Kierkegaard foldede siderne på langs, skrev sine optegnelser i inderspalten og sine tilføjelser og senere bemærkninger i yderspalten. Ved hjælp af avanceret lys- og elektronmikroskopi er det lykkedes at trænge ind bag de overstregninger, han selv lavede, og de indgreb, senere udgivere dristede sig til at foretage.

Det ledsagende kommentarbind indeholder en spændende beskrivelse af manuskriptmaterialet og flere tusind kommentarer, der søger at klarlægge, hvad der ikke er umiddelbart tilgængeligt, og som gør den videnskabelige udgivelse til den mest brugervenlige udgave af Kierkegaards notesbøger.

De første 14 notesbøger er fra perioden 1833 til 1843, hvor Kierkegaard studerede teologi, filosofi og litteratur, læste et utal af bøger og gik til forelæsninger først i København og siden under sit ophold i Berlin fra oktober 1841 til marts 1842. Notesbøgerne rummer et væld af de kilder, som Kierkegaard øste af og fandt inspiration i, og som han ofte bygger på og refererer til i sine skrifter. De er et fund for alle, der har lyst at følge Kierkegaard, fra han modtager en påvirkning, får en idé, gør sig et notat, til han bearbejder og genbruger det. Notesbog 1 består af notater fra professor H.N. Clausens dogmatiske forelæsninger, som han holdt i 1833-34 og gentog i 1839-40. Her viser det sig, i hvor høj grad Kierkegaard kendte til hele den dogmatiske tradition fra kirkefædrene over den lutherske ortodoksi til Schleiermacher.

Notesbog 2 og 3 indeholder æstetiske studier om Faust, Don Juan og Den evige Jøde samt Goethestudier, og udgør således en forløber for journalen BB.

Notesbog 4 præges af notater fra lektor, senere professor H.L. Martensens forelæsninger over indledning til den spekulative teologi, holdt 1837-38, og excerpter fra den tyske professor J.E.E. Erdmanns trykte forelæsninger over forholdet mellem tro og viden fra 1837. Notesbog 5 er en lille lommebog med teologiske reflektioner samt ideer og skitser til prædikener og opbyggelige taler, som bliver videre udviklet i journalen HH i vinteren 1840-41.

Notesbog 6 er en rejsedagbog fra Kierkegaards Jyllandsrejse i sommeren 1840, hvor han opholder sig i en række jyske byer, kommer over den jyske hede og besøger familien i sin fars fødeby Sædding. Notesbog 7 består af 57 optegnelser med overvejelser over religiøse, filosofiske og litterære emner, forholdet til Regine Olsen, ægteskab osv. Notesbogen minder i den forstand om ungdomsjournalerne, at Kierkegaard benyttede den under skrivningen af Enten - Eller fra 1843 (udg. i bd. 2-3 i Søren Kierkegaards Skrifter). Notesbog 8 reflekterer rejsen til Berlin i efteråret 1841 og bruddet med Regine Olsen kort forinden, men også Kierkegaards begejstring over at følge Schellings, Marheinekes og Werders forelæsninger. Notesbog 9, 10 og 11 er skrevet i Berlin og indeholder Kierkegaards notater og referater fra de tyske professorer P.K. Marheinekes forelæsninger over den kristelige dogmehistorie, K. Werders forelæsninger over logik og metafysisk samt F.W.J. Schellings forelæsninger over åbenbaringsfilosofien.

Notesbog 12, 13 og 14 indeholder notater og reflektioner fra Kierkegaards æstetiske og filosofiske studier i 1842 og 1843; notesbog 13 rummer bagfra en række filosofiske problemstillinger, som siden bliver genoptaget i Philosophiske Smuler fra 1844 (udgivet i bd. 4 i Søren Kierkegaards Skrifter).

Notesbog 15 bærer titlen »Mit Forhold til ’hende’. d. 24 Aug 49. Noget Digterisk« og indeholder Kierkegaards samlede beskrivelse af og overvejelser over forholdet til sin ungdomsforlovede Regine Olsen. Spændende, stærk og bevægende læsning.

Søren Kierkegaards Skrifter - Bind 19 og K19
Søren Kierkegaard
1. udgave 2001
ISBN: 8712038199
ISBN: 9788712038191
Antal sider: 1124 sider, indbundet
Pris: 525,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag