Søren Kierkegaards Skrifter - Bind 22 og K22

Søren Kierkegaards Skrifter - Bind 22 og K22

Journalerne NB11-NB14

Pris: 525,00 kr.
Køb
Læs mere

Søren Kierkegaard førte indtil en måned før sin død journaler sideløbende med sit forfatterskab. Hans ungdomsjournaler, skrevet i perioden 1833 til 1846 og mærket AA til KK, og de samtidige notesbøger, som han anvendte til notater og udkast, udkom som bind 17, 18 og 19 med tilhørende kommentarbind i 2000 og 2001.

Den 9. marts 1846 begyndte Kierkegaard på den første af de 36 protokoller, han førte frem til september 1855. Den første af disse journaler kaldte han blot NB, de følgende nummererede han fortløbende NB2 til NB36. Tilsammen omfatter rækken af NB-journaler ca. 7600 håndskrevne sider. Journalerne NB-NB5, bind 20 med kommentarbind, og NB6-NB10, bind 21 med kommentarbind, udkom i 2003. 

Journalerne NB11-NB14 dækker perioden maj 1849 til januar 1850. NB-journalerne udgives i Søren Kierkegaards Skrifter i den form, hvori Kierkegaard førte dem, dvs. i et tospaltet bredformat – et typografisk nybrud. På den måde kan læseren selv følge, hvordan han først foldede siderne på langs, skrev sine optegnelser i den brede inderspalte og senere tilføjede bemærkninger og kommentarer i den smalle yderspalte.

Det ledsagende kommentarbind indeholder en grundig beskrivelse af hele manuskriptmaterialet med billeder heraf, en redegørelse for materialets datering og optegnelsernes kronologi samt en kortfattet præsentation af journalernes indhold. Bindets detaljerede kommentardel kortlægger, hvad der ikke er umiddelbart tilgængeligt i Kierkegaards tekst. Kommentarbindet gør denne nye udgivelse til en meget brugervenlig udgave af Kierkegaards journaler.

Søren Kierkegaards Skrifter - Bind 22 og K22
Søren Kierkegaard
1. udgave 1997
ISBN: 8712041963
ISBN: 9788712041962
Antal sider: 744 sider, indbundet
Pris: 525,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag