8 perspektiver på finansiel rådgivning

8 perspektiver på finansiel rådgivning

Denne bog er den niende i en serie fra Center for kreditret og kapitalmarkedsret på Handelshøjskolen i København. Bogen udgives som en af aktiviteterne i Kreditretsprojektet 2002-2007.

Læs mere

Kreditretsprojektet tager sigte på at undersøge en række kreditretlige spørgsmål såvel på struktursiden som på adfærdssiden (forholdet mellem institutionerne og kunderne). Projektet har vist sig at have interesse for en bred kreds. Undersøgelserne vil være forskningsmæssigt baserede, men det tilstræbes, at resultaterne skal kunne anvendes i det praktiske liv.

Kreditretsprojektet udføres inden for rammerne af forskningen på Center for kreditret og kapitalmarkedsret. Bestyrelsen for Margot og Thorvald Dreyers Fond har i 2005 støttet Kreditretsprojektet med endnu en 3-årig bevilling, der dækker 2005-2007.

Følgende forfattere har medvirket til denne bog:

Lennart Lynge Andersen, professor på Center for kreditret og kapitalmarkedsret, CBS, og redaktør af Kreditretsprojektet 9

Allan Bang og Jesper Bo Nielsen, Finansforbundet

Christian Brandt og Steen Jul Petersen, henholdsvis Finansrådet og Realkreditrådet

Lisbeth Faurdal, Center for kreditret og kapitalmarkedsret

Dag Jørgen Hveem, BI Oslo

Lennart Johansson, Lunds Universitet

Henrik Juul, Center for kreditret og kapitalmarkedsret

Rasmus Kjeldahl, Lotte Aakjær Jensen og Anne Dehn Jeppesen, Forbrugerrådet

Morten Samuelsson, advokat i København.

Der er kommet følgende bøger i serien:

1. Pengeforsyning og betalingsformidling (2002), der var en antologi.

2. Lennart Lynge Andersen og Michael Gregersen: Finansiering af forbrugerkreditkøb (2003)

3. Kreditrettens udvikling (2003), der var en antologi.

4. Emner i kredit- og kapitalmarkedsretten (2004), der var en antologi.

5. Peer Schaumburg-Müller: Kapitalmarkedsret. En analyse af virksomhedsområde- og god skik begreberne i dansk kapitalmarkedsret (2004)

6. Henrik Juul: Kundebeskyttelse på pengeinstitutområdet - En dokumentar (2004)

7. Erhvervskreditretlige emner (2004),der ligeledes var en antologi.

8. Lennart Lynge Andersen og Henrik Juul: Hvor går lånerne hen? Fra standardprodukt til rådgivningstunge lån (2005).

8 perspektiver på finansiel rådgivning
Lennart Lynge Andersen
1. udgave 2005
ISBN: 9788713049004
Antal sider: 168 sider
Pris: 269,00 kr.
Udgiver: Gjellerup