Fonde og foreninger I

Fonde og foreninger I

E-bog

Den foreliggende udgave af Fonde og Foreninger I er ikke alene en fyldig kommentar til de to fondslove. Den har siden førsteudgaven i 1985 været referenceværket på fondsområdet.

Læs mere

Fonden er en af de ældste retsfigurer. Den er tillige noget af en trylleformular: Med sin evne til enkelt og fleksibelt at danne grundlag for overførelse af stifterens formue, uden at denne i al væsentligt mister andet end ejendomsretten til aktiverne, har den været benyttet som udgangspunkt for veldædighed, støtte til familien, erhverv og meget andet. Lovmagerne i staten elsker figuren p.g.a. den tvetydelighed, som det gennem hundrede år er lykkedes lovgiver at lægge i begreberne fond og selvejende institution.

Fonde og foreninger I - E-bog
Lennart Lynge Andersen
5. udgave 2003
ISBN: 8713048554
Antal sider: 512 sider, indbundet
Pris: 649,00 kr.
Udgiver: Gjellerup