Introduktion til koncernregnskaber

Introduktion til koncernregnskaber

Denne 14. reviderede udgave redegør for principperne for konsolidering, dvs. udarbejdelse af et koncernregnskab.

Pris: 299,00 kr.
Køb
Læs mere

14. reviderede udgave af Introduktion til koncernregnskaber redegør for principperne for konsolidering, dvs. udarbejdelse af et koncernregnskab.
 
Fremstillingen er hovedsagelig baseret på ét gennemgående taleksempel, som indeholder alle hovedelementer, der indgår i konsolideringen af det typiske koncernregnskab. Det forklares og vises trin for trin, hvordan en modervirksomheds og en dattervirksomheds individuelle årsregnskaber skal sammenlægges og korrigeres, så der fremkommer et koncernregnskab.
 
På det samme eksempel illustreres, hvordan man i modervirksomhedens eget regnskab kan indarbejde centrale dele af det færdige koncernregnskabs opgørelser ved den metode, der kaldes indre-værdis-metode eller equity-metoden. En anden variant af denne metode skal anvendes af virksomheder, som besidder betydelige ejerandele i ikke-dattervirksomheder – såkaldt associerede virksomheder. Denne variant af equity- metoden illustreres også ved hjælp af samme taleksempel. 
 
Fremstillingen er baseret på alle de gældende danske bestemmelser om koncernregnskaber og om værdiansættelse af aktier i dattervirksomheder og associerede virksomheder: bestemmelserne i årsregnskabsloven, som skal følges af ikke-børsnoterede virksomheder, og bestemmelserne i de internationale regnskabsstandarder, som de børsnoterede virksomheder skal anvende i deres årsregnskaber.

Valutaomregning ved konsolidering behandles også. De to omregningsmetoder, der kræves anvendt i hver sin situation, beskrives, og metodernes forskelligartede teknik og konsekvenser illustreres ved hjælp af et fælles taleksempel.

Introduktion til koncernregnskaber
Peder Fredslund Møller
14. udgave 2019
Softcover
ISBN: 9788713050987
Antal sider: 231
Pris: 299,00 kr.
Udgiver: Gjellerup
Udgivelsesdato: 15-07-2019

Lignende bøger