Kapitalmarkedsloven med kommentarer

Kapitalmarkedsloven med kommentarer

”Den kommenterede Kapitalmarkedslov udgør en central og vigtig brik i forståelse af den stadig mere EU-retlige regulering af vores kapitalmarked og kan varmt anbefales"

Pris: 1599,00 kr.
Køb
Læs mere

Lov om kapitalmarkeder indeholder overordnet den samlede danske regulering, der gælder for udstedelse og handel med finansielle instrumenter på markedspladser. De væsentligste områder, der reguleres, er reglerne om betingelse for optagelse til handel på en markedsplads af et finansielt instrument, f.eks. reglerne om prospektkrav, om udstederes og storaktionærers oplysnings- og flagningspligter samt om overtagelsestilbud. 

Desuden indeholder loven regler om organisation og virksomhedsudøvelse, som gælder for de af markedets virksomheder, der ikke er undergivet anden finansiel lovgivning, f.eks. markedspladserne, værdipapircentraler m.fl.

Loven trådte i kraft den 3. januar 2018 og afløste værdipapirhandelsloven. 

Kommentaren er bygget op som en traditionel lovkommentar og følger i sin opbygning kapitalmarkedsloven bestemmelse for bestemmelse.

Da loven er ny, er der brug for et praktisk værktøj, som advokater, revisorer, virksomhedsjurister, finansielle rådgivere og andre, der beskæftiger sig med loven enten i det daglige eller lejlighedsvis, kan benytte til at få præcis og brugbar viden uden at skulle kaste sig ud i nærmere studier. Det behov opfylder denne bog.  

Anmeldelser og omtale

”Den kommenterede Kapitalmarkedslov udgør en central og vigtig brik i forståelse af den stadig mere EU-retlige regulering af vores kapitalmarked og kan varmt anbefales.” - Jesper Lau Hansen, Ugeskrift for Retsvæsen

Om forfatterne

Dan Moalem er advokat og partner i Moalem Weitemeyer Bendtsen. Han er forfatter og medforfatter til bøger og tidsskriftartikler inden for bl.a. børs- og kapitalmarkedsret.

David Moalem er advokat og partner i Bech-Bruun, ph.d., og ekspert i kapitalmarkedet og finansielle virksomheder. Han er forfatter og medforfatter til en række bøger og artikler inden for bl.a. kapitalmarkedsret og finansiel regulering.

Peer Schaumburg-Müller er vicedirektør i TDC A/S, ekstern lektor på CBS og adj. professor på Aalborg Universitet. Han er forfatter og medforfatter til en lang række bøger bl.a. inden for børs- og kapitalmarkedsret.

Erik Werlauff er professor, dr.jur., advokat (H), forsker og underviser på Aalborg Universitet. Han rådgiver børsselskaber, er dommer i danske og internationale voldgiftssager og forfatter og medforfatter til talrige bøger inden for bl.a. børs- og kapitalmarkedsret.

 
Kapitalmarkedsloven med kommentarer
Dan Moalem, David Moalem, Erik Werlauff & Peer Schaumburg-Müller
1. udgave 2018
ISBN: 9788713050628
Antal sider: 973 sider
Pris: 1599,00 kr.
Udgiver: Gjellerup
Udgivelsesdato: 15-08-2018