Praktisk aftaleret

Praktisk aftaleret

Aftaleretten II

4. reviderede udgave

Pris: 550,00 kr.
Køb
Læs mere

Denne bog er opdateret i forhold til ny lovgivning, fx konkursloven og hvidvaskningsloven, ligesom der er taget højde for ny retspraksis og nye standardaftaler (fx den statslige it-kontrakt, K03).

Bogen redegør for, hvordan parterne i en kommerciel transaktion bedst udmønter deres enighed i en passende aftaleregulering. Først gennemgås det, hvordan aftaler forhandles og konciperes. Derpå behandles de reguleringstemaer, der går igen i ethvert aftaleforhold - fra indgåelse til ophør. Blandt andet omtales de problemer, der knytter sig til aftaleslutning og partsbenævnelse, parternes ydelse, misligholdelse, ophør, genforhandling og konfliktløsning.

Bogen, der er forsynet med omfattende registre og ordforklaringer, benyttes i universitetsundervisningen i København. Den udgør andel del af trebindsværket Aftaleretten:

  • Bind 1 Grundlæggende aftaleret (4. udgave 2013)
  • Bind 2 Praktisk aftaleret (4. udgave 2015)
  • Bind 3 Enkelte transaktioner (2. udgave 2011)

På bogens egen hjemmeside  findes bl.a. bilag, links og tilføjelser.

Praktisk aftaleret - Aftaleretten II
Mads Bryde Andersen
4. udgave 2015
Hardback
ISBN: 9788713050574
Antal sider: 518 sider
Pris: 550,00 kr.
Udgiver: Gjellerup
Udgivelsesdato: 17-09-2015

Lignende bøger