Ret og Metode

Ret og Metode

Ret og Metode er henvendt til nye jurastuderende på universiteterne og handelshøjskolerne og til alle andre, der er interesseret i at forstå juraens grundlæggende begreber og logik.

Læs mere

Juridisk tænkning er udtryk for kontinuitet - nogle vil ligefrem sige konservatisme. Den enkelte retsregel hænger sammen med en række omkringliggende retsregler - nogle skrevne, andre uskrevne - og hele området omgives af en fremmedartet terminologi. Det er svært at give denne tænkning ord. I mangel af bedre plejer man at kalde den 'juridisk metode'. Hvad der nærmere ligger heri - udover evnen til at løse konflikter på en måde, der overbeviser andre jurister - er uklart. Nogen vil tilmed hævde, at der skal en lang juridisk karriere til, før man forstår det.

Denne bog forsøger at forklare disse begreber og sammenhænge uden omsvøb og med udgangspunkt i tankegange, vi kender fra dagligdagens virke, sproget og andre fagområder. Bogen er henvendt til jurastuderende og andre, der føler behov for at se retssystemet som et hel, der bæres af enkle og forståelige sammenhænge.


Anmeldelser
"Bogen giver et godt ståsted for den, der er begyndt på studiet, og den kan give den alment interesserede et indblik i juridisk metode. [...] Ret og Metode bør læses af alle begyndere og mange viderekomne."
Professor Henrik Zahle i UfR 2003 B, s. 313
 
"Gid også politikere og journalister ville læse Mads Bryde Andersens bog." 
Birthe Rønn Hornbech i Weekendavisen

Download e-bogen

Det er tilladt at downloade kopier af værket til brug for brugeren selv eller til brug for nære kolleger, herunder i professionelle sammenhænge. Kopiering herudover, f.eks. ved opload til hjemmesider, sociale medier og streamingtjenester, eller kopiering med henblik på brug i undervisning kan kun ske i overensstemmelse med undtagelsesreglerne i ophavsretsloven eller ifølge gældende aftaler indgået med Copydan Tekst & Node.


Download e-bogen                                                                   
 
 


 
Ret og Metode
Redigeret af: Mads Bryde Andersen
1. udgave 2002
ISBN: 8713048627
ISBN: 9788713048625
Antal sider: 312 sider, indbundet
Pris: 99,00 kr.
Udgiver: Gjellerup

Du kan downloade bogen som e-bog ved at klikke på linket i venstre side.