Dansk eller fremmed ret i ansættelsen

Dansk eller fremmed ret i ansættelsen

Ansættelsesrettens internationale lovvalgsspørgsmål

Bogen gennemgår de centrale bestemmelser og principper, der er afgørende for, hvilket lands regler et ansættelsesforhold med tilknytning til flere lande er underlagt.

Pris: 399,00 kr.
Køb

Læs mere
Forfatteren behandler de bestemmelser i EU-kontraktkonventionen (Romkonventionen), der er centrale for ansættelsesforhold, herunder betydningen af det sædvanlige arbejdssted, midlertidig beskæftigelse i et andet land, internationalt ufravigelige lovbestemmelser, virkningerne af, i hvilket land en tvist mellem parterne kommer til pådømmelse mv. 

I bogen behandles endvidere betydningen af lovvalgsaftaler, der på det ansættelsesretlige område ofte får helt andre konsekvenser, end parterne havde forventet. Bogen påviser risici og muligheder i denne sammenhæng.

Endelig behandles de meget komplekse bestemmelser i EU’s udstationeringsdirektiv og deres gennemførelse i dansk ret.
Anmeldelser
"Bogen rummer mange interessante passager, og forfatteren har tydeligvis kapacitet i emnet." - Uddrag af advokat Ole Hasselbalchs anmeldelse i UfR 2006 B, s. 91

Dansk eller fremmed ret i ansættelsen - Ansættelsesrettens internationale lovvalgsspørgsmål
Lone L. Hansen
1. udgave 2005
ISBN: 8713049089
ISBN: 9788713049080
Antal sider: 136 sider, indbundet
Pris: 399,00 kr.
Udgiver: Gjellerup