Elektronisk aftaleret

Elektronisk aftaleret

De elektroniske medier anvendes i stigende omfang af såvel private som erhvervsdrivende ved indgåelse af aftaler. Det er den tekniske udvikling, der bevirker, at der til stadighed opstår nye retlige problemer i tilknytning hertil.

Læs mere

Formålet med denne bog er at bidrage til løsningen af nogle af de aftaleretlige spørgsmål, som opstår ved anvendelsen af elektroniske medier i forbindelse med aftaleindgåelse. Form og omfang er tilpasset således, at bogen vil kunne anvendes som lærebog i aftaleret eller IT-ret.

Anmeldelse

"Elektronisk aftaleret giver sin læser et solidt overblik over problemstillingerne i den elektroniske aftaleret, og bogen kan anbefales til den, der ønsker et sådant overblik." -Uddrag af anmeldelse af advokat Henrik Udsen UfR 2005 B, s. 23

Elektronisk aftaleret
Susanne Karstoft
1. udgave 2004
ISBN: 8713048589
ISBN: 9788713048588
Antal sider: 125 sider, hæftet
Pris: 229,00 kr.
Udgiver: Gjellerup
Udgivelsesdato: 01-02-2011