Entreprisegarantier, sagkyndige beslutninger og hurtige afgørelser

Entreprisegarantier, sagkyndige beslutninger og hurtige afgørelser

Denne bog er en opdatering af ”AB 92 § 46 og 400 sager om beslutninger om stillet sikkerhed”.

Pris: 399,00 kr.
Køb
Læs mere

Almindelige betingelser i bygge- og anlægsvirksomhed blev revideret i 2018 med nye aftalevilkår for entrepriseaftaler (AB 18/ABT 18) og rådgiveraftaler (ABR 18).

Med AB 18 er reglerne om garantistillelse i entrepriseaftaler og sagkyndige beslutninger blevet moderniseret, og hurtige afgørelser er indført som et nyt middel for tidligere løsning af tvister i byggeriet.

Denne bog er en opdatering af ”AB 92 § 46 og 400 sager om beslutninger om stillet sikkerhed” med indarbejdelse af ny praksis om entreprisegarantier og sagkyndige beslutninger. Endvidere beskrives reglerne for hurtige afgørelser, der sammen med sagkyndige beslutninger forventes at føre til forandringer i byggeriets håndtering af tvister.

Bogen henvender sig til tekniske rådgivere, advokater, entreprenører, bygherrer og andre, der skal håndtere og behandle entreprisegarantier, sagkyndige beslutninger og hurtige afgørelser.

Bogens forfatter, advokat Christian Johansen, er partner i Bruun & Hjejle.

Entreprisegarantier, sagkyndige beslutninger og hurtige afgørelser
Christian Johansen
1. udgave 2019
Hardcover
ISBN: 9788713050918
Antal sider: 168
Pris: 399,00 kr.
Udgiver: Gjellerup
Udgivelsesdato: 07-11-2019