IT-retten

IT-retten

IT-retten indeholder en grundig gennemgang af dansk rets regler om udvikling, drift og overdragelse af it.

Pris: 599,00 kr.
Køb
Læs mere

I bogen berøres blandt andet ophavsret og anden immaterialret, domænenavne, finansiering, persondatabeskyttelse, it-sikkerhed, elektronisk signatur, e-handel, elektronisk betaling, markedsføring, aftaleindgåelse og ansvarsspørgsmål.

Bogen er bygget systematisk op, og dens registre og omfattende liste over ordforklaringer gør den velegnet som opslagsværk både for jurister og for it-kyndige, der på egen hånd ønsker indblik i it-rettens emneverden.

På bogens egen hjemmeside findes bl.a. bilag, links og tilføjelser.

IT-retten
Mads Bryde Andersen
2. udgave 2005
ISBN: 8713049062
ISBN: 9788713049066
Antal sider: 1051 sider, indbundet
Pris: 599,00 kr.
Udgiver: Gjellerup