Strafferetlige sanktioner

Strafferetlige sanktioner

Bogen indeholder en grundlæggende gennemgang af reglerne om de almindelige strafferetlige sanktioner. Udgangspunktet tages i straffeloven og straffuldbyrdelsesloven.

Pris: 349,00 kr.
Køb
Læs mere

I Strafferetlige sanktioner er fremstillingen kompakt og skrevet i et lettilgængeligt sprog. Den henvender sig til såvel studerende som praktikere og andre interesserede. Til illustration af de behandlede emner er der i teksten medtaget mange korte referater af især nyere retspraksis. Med denne fremstillingsmåde tilsigtes det at gøre teksten levende og vedkommende. Bogen indeholder et udførligt sagregister, en paragrafnøgle og et domsregister, der gør den velegnet som opslagsværk.

Denne 2. udgave er ajourført frem til primo 2017 og er fagfællebedømt.

Kapiteloversigt

Kapitel 1 Strafferetlig rationalitet – straffedoktriner 
Kapitel 2 Fængsel – pålydende, varighed, principper for fuldbyrdelse
Kapitel 3 Betinget fængsel 
Kapitel 4 Samfundstjeneste
Kapitel 5 Tiltalefrafald
Kapitel 6 Foranstaltninger over for børn og unge 
Kapitel 7 Psykisk afvigende lovovertrædere 
Kapitel 8 Bødestraf 
Kapitel 9 Konfiskation
Kapitel 10 Sanktionsvalget
Kapitel 11 Benådning 
Domsregister
Lovregister
Administrative forskrifter om fuldbyrdelse af straf mv.
Litteratur og andre kilder
Sagregister
Om forfatteren

 
Strafferetlige sanktioner
Jørn Vestergaard
2. udgave 2017

ISBN: 9788713050642
Antal sider: 248 sider
Pris: 349,00 kr.
Udgiver: Gjellerup
Udgivelsesdato: 27-02-2017

Lignende bøger