Immaterialretlige aftaleforhold

Immaterialretlige aftaleforhold

Dansk immaterialret III

Immaterialretlige aftaleforhold er tredje bind i firebindsværket Dansk immaterialret, som udgives i samarbejde mellem Gads Forlag og DIFI.

Særpris: 479,00 kr.
Pris: 799,00 kr.
Køb
Læs mere

Immaterialretlige aftaleforhold giver et grundigt indblik i den til tider ganske komplekse lovgivning inden for immaterialretten. Bogen indeholder en bred fremstilling af en række centrale spørgsmål, som opstår, når der nationalt eller internationalt forhandles og indgås aftaler om immaterielle rettigheder. Med sin gennemgang af en lang række praktiske eksempler imødekommer Immaterialretlige aftaleforhold et behov for en praktisk orienteret gennemgang af diverse immaterialretlige aftaletyper og aftalebestemmelser.

I bogen gennemgås først en række spørgsmål, som er fælles for de forskellige immaterialretlige aftaletyper, for eksempel den aftalemæssige regulering af spørgsmålet om royalty og andet vederlag til licensgiver/sælger af immaterielle rettigheder. Derefter gennemgås forskellige immaterialretlige aftaletyper, herunder patentlicensaftaler, ophavsretlige aftaler, varemærkeaftaler og softwarelicensaftaler.

Immaterialretlige aftaleforhold anvendes som pensum på DIFI’s kurser og er målrettet praktikere. Med et læsevenligt sprog og en overskuelig struktur henvender bogen sig ligeledes til alle med interesse for immaterialretten og er velegnet som håndbog for dem, der arbejder med immaterialretlige aftaler.

Bogens forfattere er alle advokater med mange års erfaring med immaterialretlige sager. De har hver især bidraget med kapitler inden for deres specialområder.

Bogen er tredje bind i firebindsværket Dansk immaterialret, som udgives i samarbejde mellem Gads Forlag og DIFI (Dansk Institut for Immaterialretsuddannelse).

De øvrige tre bind er: 

BIND I          ENERETTIGHEDERNE
BIND II         SANKTIONER OG HÅNDHÆVELSE
BIND IV        IMMATERIALRETLIG CROSSOVER

Kapiteloversigt

A. GRUNDLÆGGENDE EMNER

1. Licensaftalens kommercielle grunde og alternativer
Af Bjørn von Ryberg

2. De deklaratoriske regler om licensaftaler og købsaftaler
Af Bjørn von Ryberg

3. Den praktiske aftalekoncipering
Af Bjørn von Ryberg

4. Hvornår udgør en licenstagers misligholdelse en immaterialretskrænkelse?
Af Bjørn von Ryberg

5. Den konkurrenceretlige regulering på det overordnede plan
Af Kenneth Kvistgaard-Aaholm

B. KLAUSULEMNER
6. Licensindrømmelse og overdragelse 
Af Jeppe Brinck-Jensen

7. Royalty og andet vederlag
Af Bjørn von Ryberg

8. Minimumsforpligtelser
Af Martin Dræbye Gantzhorn

9. Krænkelse af tredjemands immaterialrettigheder
Af Bjørn von Ryberg

10. Mærkning af produkter fremstillet under licens
Af Lisbet Andersen

11. Licensgivers produkt(med)ansvar
Af Lisbet Andersen

12. Lovvalg og konfliktløsning
Af Christian Kragelund

C. AFTALETYPER
13. Patentlicensaftaler 
Af Martin Lavesen

14. Aftaler om varemærker og andre forretningskendetegn
Af Knud Wallberg

15. Aftaler om ophavsret og design
Af Jakob Plesner Mathiasen

16. Softwareaftaler
Af Frederik Bruhn

17. Aftaler med offentlige forskningsinstitutioner
Af Martin Lavesen

18. Reklamebureauaftaler
Af Johan Løje

19. Material Transfer Agreements
Af Michael Pitzner-Bruun

20. Hemmeligholdelsesaftaler med videre
Af Jakob Krag Nielsen

21. Patenter i sameje
Af Jeppe Brinck-Jensen

22. Forligsaftaler i forbindelse med tvister om krænkelse, ugyldighed med videre
Af Kenneth Kvistgaard-Aaholm

Forfatter Curriculum Vitae
Domsregister
Stikordsregister

Om redaktørerne

Bjørn von Ryberg er managing partner i ABSALON advokat-A/S – en law boutique med 100 % fokus på immaterialret og immaterialretlige kontraktforhold, cand.jur. fra Københavns Universitet 1983, advokat 1988, møderet for Højesteret 2008.

Christian Kragelund er partner i Horten Advokatpartnerselskab og leder af afdelingen for Immaterialret og Teknologi, cand.jur. fra Århus Universitet 1994; advokat 2010, E*MBA fra SIMI 2010. Christian er desuden European Trademark Attorney og har bestået de danske patentagenters eksamen.

Martin Lavesen er advokat og managing partner i DLA Piper Advokatpartnerselskab, cand.jur. fra Københavns Universitet 1994, advokat 1997, HD(O) fra CBS 2006, møderet for Højesteret 2007.

Immaterialretlige aftaleforhold - Dansk immaterialret III
Bjørn von Ryberg, Christian Kragelund, Frederik Bruhn, Jakob Krag Nielsen, Jakob Plesner Mathiasen, Jeppe Brinck-Jensen, Johan Løje, Kenneth Kvistgaard-Aaholm, Knud Wallberg, Lisbet Andersen, Martin Dræbye Gantzhorn, Martin Lavesen & Michael Pitzner-Bruun
Redigeret af: Bjørn von Ryberg, Martin Lavesen & Christian Kragelund
1. udgave 2013
Hardback
ISBN: 9788713050475
Antal sider: 540
Pris: 479,00 kr.
Udgiver: Gjellerup
Udgivelsesdato: 06-06-2013
[ Error ]

Lignende bøger