Sanktioner og håndhævelse

Sanktioner og håndhævelse

Dansk immaterialret II

Sanktioner og håndhævelse er andet bind i firebindsværket Dansk Immaterialret, som udgives i samarbejde mellem Gads Forlag og DIFI.

Pris: 799,00 kr.
Køb
Læs mere

Den materielle immaterialret har i mange år været et selvstændigt speciale i dansk jura. Med udviklingen inden for reglerne om håndhævelse af immaterialrettigheder bliver immaterialrettigheders håndhævelse genstand for flere og flere specielle processuelle regler. Immaterialretsprocessen er således ved gradvist at udskille sig fra den almindelige procesret og udgør allerede en slags procesretligt speciale. Denne bog imødekommer derfor et stort behov for en fremstilling af de mange forskellige særlige regler, der gælder for håndhævelsen af immaterialrettigheder og de dertil knyttede sanktioner.

Bogens 22 kapitler giver en grundig gennemgang dels af de forskellige sanktioner, som kan iværksættes over for krænkelse af immaterialrettigheder, dels af de håndhævelses-processer, som står til rådighed for rettighedshavere, som ønsker sanktioner iværksat over for en krænker.

Sanktioner og håndhævelse - Dansk immaterialret II anvendes som pensum på DIFI’s kurser og er målrettet praktikere. Bogen henvender sig til alle med interesse for immaterialretten og er velegnet som håndbog for dem, der arbejder med immaterialretlige problemstillinger. Den er andet bind i firebindsværket Dansk immaterialret I-IV, som udgives i samarbejde mellem Gjellerup/Gads Forlag og DIFI (Dansk Institut for Immaterialretsuddannelse).

De øvrige tre bind er:

Bind I                  Enerettighederne (udkommer 2018)
Bind III                Immaterialretlige aftaleforhold
Bind IV                Immaterialretlig crossover

Om redaktørerne

Bjørn von Ryberg (f. 1960) er advokat, ph.d. og partner i ABSALON Advokatfirma. Han er forfatter til artikler og bøger om immaterialretlige og erhvervsretlige emner. Bjørn von Ryberg var den drivende kraft bag etableringen af DIFI (Dansk Institut For Immaterialretsuddannelse), ligesom det var ham, der i sin tid stod bag opstarten af bogprojektet Dansk Immaterialret I-IV.

Christian Kragelund (f. 1969) er juniorpartner i Horten Advokatpartnerselskab; cand. jur. fra Århus Universitet 1994; advokat 2010, E*MBA fra SIMI 2010. Christian Kragelund er desuden European Trademark Attorney, og har bestået de danske patentagenters eksamen.

Martin Lavesen (f. 1969) er partner i LETT Advokatfirma; cand. jur. fra Københavns Universitet 1994; advokat 1997; HD(O) fra CBS 2006; møderet for Højesteret 2007. Han har tidligere blandt andet arbejdet for Edwards Palmer & Dodge i Boston, USA, og været konstitueret adm. direktør i biotekvirksomheden Exiqon A/S.

Lignende bøger