Sundhedsvidenskab

Tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i sundhedsvæsenet

Læs mere

Medicinhåndtering i sygepleje

En lærebog for de ...

Læs mere

Teknologi og innovation i sundhedsvæsenet

I det danske ...

Læs mere

Empati i den sundhedsprofessionelle relation

Empati ...

Læs mere

Rehabilitering – en grundbog

3. udgave er en ny og ...

Læs mere

Brugerinvolvering i sundhedsvæsenet

En bog, der ...

Læs mere

Videnskabsteoretiske perspektiver på sygeplejepraksis

Læs mere

Sygepleje i det nære sundhedsvæsen

Bogen sætter fokus på et ...

Læs mere

Palliation og rehabiliterende palliation

Bogen ...

Læs mere

Folkesundhedsvidenskab og epidemiologi

Stærkt ...

Læs mere

Psykosociale behov ved akut og kritisk sygdom

Denne bog ...

Læs mere

Gerontologi

Bogen er en selvstændig udgivelse af tredje del ...

Læs mere

Sygdomslære

Stærkt revideret og udvidet udgave af den ...

Læs mere

Folkesundhed

Bogens hovedsigte er danne at grundlag for og ...

Læs mere

Sundhedsinformatik i sundhedsvæsnet

Sundhedsinformatik ...

Læs mere

Gerontologi

Gerontologi formidler et bredt perspektiv på ...

Læs mere

Patientinddragelse i praksis

Bogen henvender sig til ...

Læs mere

Velfærdsteknologi i sundhedsvæsnet

I Danmark har man ...

Læs mere

Innovation i sundhedsvæsnet

Innovation i sundhedsvæsnet ...

Læs mere

Evidensbaseret medicin

EVIDENSBASERET MEDICIN - eller EBM - ...

Læs mere

Sundhedsjura

Patienters retsstilling - Sundhedspersoners ...

Læs mere

Geriatri

Geriatri er et område, som kræver en tværfaglig ...

Læs mere

Interprofessionelt samarbejde i sundhedsvæsnet

Bogen ...

Læs mere

Livet med kronisk sygdom

Læs mere

Patientologi

Patientologi er læren om, hvordan det er at ...

Læs mere

Sygepleje til den akut syge patient

Sygepleje til akut syge ...

Læs mere

Introduktion til klinisk psykiatri

Introduktion til klinisk ...

Læs mere

Forflytningskundskab

2. udgave af forflytningskundskab ...

Læs mere

Blodprøvetagning

Denne bog beskriver blodprøvetagning ...

Læs mere

Det sunde menneske, bind I

Dette første af i alt fire bind ...

Læs mere

Det sunde menneske, bind II

Dette er 2. bind af lærebogen ...

Læs mere

Det syge menneske, bind I

Dette er det 3. bind af lærebogen ...

Læs mere

Det syge menneske, bind II

Dette er 4. og sidste bind af ...

Læs mere

Epidemiologi for sundhedspersonale

Epidemiologien har ...

Læs mere

Lægemiddelregning

Denne bog omhandler ...

Læs mere

Sår

En grundig beskrivelse af sårhelingsprocessen, akutte ...

Læs mere