Videnskabsteoretiske perspektiver på sygeplejepraksis

Videnskabsteoretiske perspektiver på sygeplejepraksis

Bogen henvender sig primært til sygeplejestuderende, deres undervisere og vejledere i klinisk praksis.

Pris: 269,95 kr.
Køb
Læs mere

Formålet med Videnskabsteoretiske perspektiver på sygeplejepraksis  er dels at give sygeplejestuderende viden om, hvilken betydning videnskabsteori og forsknings- og udviklingsaktiviteter har for udviklingen af sygeplejeprofessionen. Dels at få læseren til at reflektere over valg og fravalg af de forskellige beskrevne metoder.

Bogen tager afsæt i konkrete forsknings- og udviklingsprojekter, der undersøger aktuelle sygeplejefaglige problemstillinger. De enkelte kapitler beskriver, hvordan valget af et videnskabsteoretisk ståsted påvirker valget af forskningsmetoder og dermed har betydning for den evidensbaserede viden, der udvikles og anvendes inden for sygepleje.

Bogen henvender sig primært til sygeplejestuderende, deres undervisere og vejledere i klinisk praksis. Bogen kan bruges bredt i uddannelsen fra 1. til 7. semester i såvel den teoretiske som den praksisorienterende undervisning. Bogen kan ligeledes anvendes i eftervidereuddannelsesregi og i øvrige sundhedsfaglige uddannelser.

Bogens forfattere er Susanne Dau, Bibi Gram, Rikke Guldager, Carrinna Hansen, Britt Egeris Jørgensen, Mia Ingerslev Loft, Ann Katrine Bønnelykke Miranda, Maria Kjøller Pedersen, Ingrid Poulsen, Ulla Nielsby & Diana Schack Thoft.

Anmeldelser og omtale
"Bogen vinder ved en ensartet strukturel og systematisk fremstilling af stoffet blandet med en teoretisk fremstilling af relevante begreber og refleksioner herover." – Sygeplejersken
Podcast: Hvorfor er videnskabsteori vigtigt på sygeplejestudiet?

Videnskabsteori opfattes af mange som vanskeligt at forstå og lære. Det kan især være vanskeligt at få greb om, hvad de videnskabsteoretiske begreber kan bruges til på sygeplejestudiet og i sygeplejepraksis. I denne podcast episode kan du høre de to fagredaktører, Diana Schack Thoft og Susanne Dau, fortælle om bogen Videnskabsteoretiske perspektiver på sygeplejepraksis. Du kan bl.a. høre om bogens formål og opbygning. Du vil også få svar på, hvad videnskabsteori er, og hvad du kan bruge det til på studiet til sygeplejerske.  

Podcasten er et supplement til bogen Videnskabsteoretiske perspektiver på sygeplejepraksis.

Videnskabsteoretiske perspektiver på sygeplejepraksis
Redigeret af: Diana Schack Thoft & Susanne Dau
1. udgave 2022
Softcover m. flapper
ISBN: 9788712064480
Antal sider: 140
Pris: 269,95 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 01-12-2022