Videnskabsteoretiske perspektiver på sygeplejepraksis

Videnskabsteoretiske perspektiver på sygeplejepraksis

Bogen henvender sig primært til sygeplejestuderende, deres undervisere og vejledere i klinisk praksis.

Pris: 269,95 kr.
Køb
Læs mere

Formålet med Videnskabsteoretiske perspektiver på sygeplejepraksis  er dels at give sygeplejestuderende viden om, hvilken betydning videnskabsteori og forsknings- og udviklingsaktiviteter har for udviklingen af sygeplejeprofessionen. Dels at få læseren til at reflektere over valg og fravalg af de forskellige beskrevne metoder.

Bogen tager afsæt i konkrete forsknings- og udviklingsprojekter, der undersøger aktuelle sygeplejefaglige problemstillinger. De enkelte kapitler beskriver, hvordan valget af et videnskabsteoretisk ståsted påvirker valget af forskningsmetoder og dermed har betydning for den evidensbaserede viden, der udvikles og anvendes inden for sygepleje.

Bogen henvender sig primært til sygeplejestuderende, deres undervisere og vejledere i klinisk praksis. Bogen kan bruges bredt i uddannelsen fra 1. til 7. semester i såvel den teoretiske som den praksisorienterende undervisning. Bogen kan ligeledes anvendes i eftervidereuddannelsesregi og i øvrige sundhedsfaglige uddannelser.

Bogens forfattere er Susanne Dau, Bibi Gram, Rikke Guldager, Carrinna Hansen, Britt Egeris Jørgensen, Mia Ingerslev Loft, Ann Katrine Bønnelykke Miranda, Maria Kjøller Pedersen, Ingrid Poulsen, Ulla Nielsby & Diana Schack Thoft.

Videnskabsteoretiske perspektiver på sygeplejepraksis
Redigeret af: Diana Schack Thoft & Susanne Dau
1. udgave 2022
Softcover m. flapper
ISBN: 9788712064480
Antal sider: 140
Pris: 269,95 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 01-12-2022