Interprofessionelt samarbejde i sundhedsvæsnet

Interprofessionelt samarbejde i sundhedsvæsnet

Rammer, udfordringer og muligheder

Bogen retter sig bredt til de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser med henblik på at give de studerende en forståelse af, hvordan interprofessionelt samarbejde kan fungere i sundhedsvæsnet, og hvorledes lovgivning, finansiering og politiske beslutninger danner rammerne for dette. Endvidere giver bogen et indblik i de muligheder for udvikling, de studerende kan møde som færdiguddannede professionsbachelorer inden for sundhedsvæsnet.

Pris: 249,00 kr.
Køb
Læs mere

Sundhedsvæsnet har i dag fokus på menneskers mulighed for at agere i hverdagen og på, at den enkelte kan fastholde en meningsfuld tilværelse, med alt hvad det indebærer, trods sygdom og funktionsevnenedsættelse.  Det er ikke muligt for en enkelt faggruppe at sikre dette ud fra faggruppens kernekompetencer. At skabe en sammenhængende indsats, så patienter og pårørende oplever sammenhængende og velkoordinerede forløb kræver et velfungerende interprofessionelt samarbejde. Dette er forudsætningen for høj faglig kvalitet, god ressourceudnyttelse og faglig udvikling.

Et eksempel på dette er telemedicin eller velfærdsteknologi, som er et område, der er i hastig udvikling. Det stiller store krav til de sundhedsprofessionelles evner til at kommunikere klart både med hinanden og med patienter gennem digitale medier. Det stiller samtidig krav om, at de enkelte faggrupper er bevidste om deres egne kompetencer og har kendskab til de øvrige faggruppers kernekompetencer, så patienten tilbydes den bedst mulige viden og intervention i forbindelse med sit problem. Den enkelte sundhedsprofessionelle skal se sin faglige indsats som et led i en samlet indsats og forstå kompleksiteten i sundhedsvæsenets opgaver generelt.

De sundhedsfaglige professionsuddannelsers Modul 5 har som omdrejningspunkt, hvordan man skaber en fælles base for at handle sammen om de konkrete opgaver, man møder i sundhedsvæsnet. Hensigten med denne bog er at bidrage til udvikling af en sådan fælles base, og bl.a. gennem eksempler, studiespørgsmål og cases give de studerende mulighed for at opnå kendskab til andre professioners kompetencer, faglige terminologi og begreber. Det er således redaktørernes ønske, at bogen medvirker til fælles forståelse professionerne imellem til gavn for patienterne i fremtidens sundhedsvæsen.

Bogen indledes med en patienthistorie, som der refereres til gennem hele bogen, således at de studerende kan koble de enkelte kapitlers teoretiske indhold over på den praktiske virkelighed. Bogen indeholder også et kapitel om opgavefordeling i regioner og kommuner og om sundhedsøkonomi, således at de rammer og betingelser, som de sundhedsprofessionelle arbejder under, er beskrevet og kan danne grundlag for forståelse af bogens øvrige kapitler.

Anmeldelser
"Det lykkes til fulde de meget kompetente forfattere at give læseren en indsigt i og en forståelse for kompleksiteten i det moderne danske sundhedsvæsen."
- Sygeplejersken nr. 14, 2014

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1 Fortællingen om Viktor
Af Bettan Bagger, Marianne Lindahl og Lisbeth Villemoes Sørensen

Kapitel 2 Profession og samarbejde
Af Niels Sandholm Larsen

Kapitel 3 Opgavefordeling i regioner og kommuner
Af Niels Steenstrup Zeeberg

Kapitel 4 Professionerne
Af Lisbeth Villemoes Sørensen, Bettan Bagger og Marianne Lindahl

Kapitel 5 Diagnostik og behandling
Af Marianne Lindahl, Bettan Bagger og Lisbeth Villemoes Sørensen

Kapitel 6 Pleje, genoptræning og rehabilitering
Af Marianne Lindahl, Bettan Bagger og Lisbeth Villemoes Sørensen

Kapitel 7 Sundhedsfremme og forebyggelse
Af Lisbeth Villemoes Sørensen, Marianne Lindahl og Bettan Bagger

Kapitel 8 Teknologi i samarbejdet
Af Bettan Bagger, Marianne Lindahl og Lisbeth Villemoes Sørensen

Kapitel 9 Sundhedsøkonomi – en kort introduktion
Af Niels Steenstrup Zeeberg

Forord

Formålet med denne bog er, at give studerende på professionsbacheloruddannelserne en forståelse af, hvordan interprofessionelt samarbejde kan fungere i sundhedsvæsnet, og hvorledes lovgivning, finansiering og politiske beslutninger danner rammerne for dette. Endvidere giver bogen et indblik i de muligheder for udvikling, de studerende kan møde som færdiguddannede professionsbachelorer inden for sundhedsvæsnet.

Sundhedsvæsnet har i dag, ud over de klassiske opgaver, fokus på menneskers mulighed for at agere i hverdagen og på, at den enkelte kan fastholde en meningsfuld tilværelse, med alt hvad det indebærer, trods sygdom og funktionsevnenedsættelse.

Et velfungerende interprofessionelt samarbejde er ofte en forudsætning for at skabe en sammenhængende indsats for patienter og pårørende, og netop sammenhængende og velkoordinerede forløb er forudsætningen for høj faglig kvalitet, god ressourceudnyttelse og faglig udvikling.

Telemedicin er et område, der er i hastig udvikling, og som stiller store krav til de sundhedsprofessionelles evner til at kommunikere klart både med hinanden og med patienter gennem digitale medier.

De enkelte professioners kernekompetencer skal til stadighed udvikles, og det sker bl.a. i et samspil med andre professioner. Den enkelte sundhedsprofessionelle skal se sin faglige indsats som et led i en samlet indsats og forstå kompleksiteten i sundhedsvæsnets opgaver generelt.

De sundhedsfaglige professionsuddannelsers modul 5 har som omdrejningspunkt, hvordan man skaber en fælles base for at handle sammen om de konkrete opgaver, man møder i sundhedsvæsnet. Hensigten med denne bog er at  bidrage til udvikling af en sådan fælles base, og bl.a. gennem eksempler, studiespørgsmål og cases  give de studerende har mulighed for at opnå kendskab til andre professioners kompetencer, faglige terminologi og begreber. Det er således redaktørernes ønske, at bogen medvirker til fælles forståelse professionerne imellem til gavn for patienterne i fremtidens sundhedsvæsen.

København,  januar 2014
Bettan Bagger, Marianne Lindahl og Lisbeth Villemoes Sørensen

Forfattere

Niels Sandholm Larsen er sygeplejerske, sociolog, ph.d. og er ansat som lektor på Institut for Sygepleje, Professionshøjskolen Metropol. Niels underviser og forsker i professionssociologi samt mikrosociologiske perspektiver på mestring af kronisk sygdom. Niels er forfatter til tekster om sygepleje som profession, organisering af primær sundhedssektor, samarbejde mellem fysioterapeuter og sygeplejersker i rehabilitering mv.

Niels Steenstrup Zeeberg er cand. polit. og Master of Public Health; Niels er ekstern lektor ved Økonomisk Institut, Københavns Universitet. Sundhedsøkonomi er som selvstændig disciplin forsat relativt nyt, og da de samlede sundhedsudgifter i de fleste vestlige økonomier udgør omkring 10% af landenes BNP, tillægges sundhedsøkonomi en helt central rolle, når der skal træffes beslutninger inden for sundhedssektoren. Det er derfor helt væsentligt at undersøge, om der findes alternative og mere omkostningseffektive tilgange til styringen af den danske sundhedssektor. Niels bidrager til at udvikle faget og til at finde bæredygtige løsninger i både ind- og udland.

Redaktører

Bettan Bagger er sygeplejerske, cand.pæd. og ansat på sygeplejerskeuddannelsen samt Forsknings- og Innovationsafdelingen i Universitet College Sjælland (UCSJ). Bettan indgår i det tværfaglige team i UCSJ og har været med i udviklingen og implementeringen af det tværfaglige modul 5 på sundhedsuddannelserne i Campus Næstved. Bettan er projektdeltager og tovholder i både danske og udenlandske projekter omhandlende forebyggelse, sundhedsfremme, rehabilitering samt implementering af velfærdsteknologi. Hun har publiceret flere artikler og har holdt oplæg på workshops ved konferencer i ind- og udland. 

Marianne Lindahl er fysioterapeut, Master of Public Health og ansat som lektor på fysioterapeutuddannelsen University College Sjælland (UCSJ). Marianne indgår i det tværfaglige team i UCSJ og har bidraget til udvikling og implementering af det tværfaglige modul 5 på de fire sundhedsuddannelser i Campus Næstved, herunder mulighederne inden for telemedicin. Marianne har deltaget i et internationalt forskningsprojekt om apopleksi og rehabilitering og forsker aktuelt i sammenhæng og koordination i sundhedsvæsnet for mennesker i den erhvervsaktive alder. Marianne har skrevet adskillige bøger og artikler.

Lisbeth Villemoes Sørensen er specialergoterapeut, Master of Public Health, ph.d. freelance forsker, underviser og konsulent. Lisbeths særlige interesseområder er sundhedsfremme og forebyggelse, evidensbasering af klinisk praksis, rehabilitering, ældre, demens og det sociale liv.
Lisbeth har skrevet flere lærebøger og artikler.

Interprofessionelt samarbejde i sundhedsvæsnet - Rammer, udfordringer og muligheder
Redigeret af: Bettan Bagger, Lisbeth Villemoes Sørensen & Marianne Lindahl
1. udgave 2014
ISBN: 9788712046721
Antal sider: Ca. 200 sider
Pris: 249,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 28-11-2013

Lignende bog